Home Duurzaam Lifestyle Campagne gemeentelijke milieustraat

Campagne gemeentelijke milieustraat

Wecycle promoot inleveren elektrische apparaten en spaarlampen bij gemeentelijke milieustraat . Wecycle start vandaag een campagne waarin de gemeentelijke milieustraat centraal staat. Meer dan 40% van de mensen weet niet dat zij al hun gebruikte elektrische apparaten en kapotte spaarlampen gratis kunnen inleveren bij de gemeentelijke milieustraat. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder de bevolking, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK. Naast een campagne op TV biedt Wecycle aan gemeenten campagnemateriaal aan, dat zij op hun eigen gemeente kunnen toespitsen. 

Gemeenten kunnen een steuntje in de rug gebruiken om de bekendheid van hun milieustraat te vergoten en te laten weten dat daar alle elektrische apparaten -groot of klein- en spaarlampen gratis door consumenten kunnen worden ingeleverd. Afhankelijk van de gemeente wordt deze voorziening ook wel genoemd: eco-station, afvalpunt, het grofvuil of de stort. Op www.wecycle.nl staat de Wecycle-zoeker waar snel is te vinden waar de milieustraten zijn gevestigd.

Vies
Te vaak komt het voor dat consumenten bijvoorbeeld stofzuigers met stofzuigerzak inleveren, frituurpannen vol vet of koel- en vriesapparatuur die nog etensresten bevat. Dit is bijzonder onplezierig voor de medewerkers van de milieustraat. Daarnaast levert het vervuiling op in de recycling: het betreffende apparaat kan minder goed worden gerecycled. Schoon inleveren is belangrijk. Ook hier gaat de Wecycle-commercial op in.

Wecycle voor gemeenten
Wecycle biedt vanaf vandaag elke gemeente gratis een communicatiekit aan. Hiermee kunnen zij eenvoudig promotie maken voor hun eigen milieustraat en tegelijkertijd aansluiten bij de landelijke Wecycle-communicatie. Dit levert bij de burger een herkenbaar en consistent beeld op en bespaart de gemeenten kosten.

Over Wecycle
Wecycle wil iedereen ervan bewust maken dat gebruikte elektrische apparaten en kapotte spaarlampen niet thuishoren in de afvalbak maar apart moeten worden ingezameld. Kostbare grondstoffen worden dan teruggewonnen. Recycling maakt hergebruik mogelijk van 70 tot meer dan 90 procent. “Gooi nooit weg, maar lever in!” is daarom de centrale boodschap van Wecycle, die aangeeft dat het heel normaal en nuttig is ook elektrische apparaten en spaarlampen gescheiden in te zamelen.

Over de NVMP
De Stichting NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om efficiënt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com