Home Duurzaam Lifestyle Alternatieve Europese woongemeenschappen in beeld

Alternatieve Europese woongemeenschappen in beeld

Filmduo brengt alternatieve Europese woongemeenschappen in beeld - Is er leven zonder crisis? - Op zaterdag 17 maart 2012 vertrekken filmmakers Jasper Nuijt en Stephanie Offhaus voor een reis van twee en halve maand door Europa. Gedurende deze reis bezoeken zij uiteenlopende Europese leefgemeenschappen op zoek naar alternatieven voor de huidige maatschappij. Het duo zal hun reis op video vastleggen en weergeven hoe deze alternatieve woonvormen in de praktijk werken. Het duo en hun ervaringen zijn te volgen en te zien op lemondrops.mobi.

In een Europa dat sinds vier jaar wordt geteisterd door een financiële crisis, en waarvan de oplossing heel ver weg lijkt, gaat dit duo zélf op zoek naar alternatieven voor de huidige maatschappij. Zo zullen zij verschillende woongroepen aandoen, die bewust hebben gekozen voor een alternatieve leefwijze. Hun collectieve intentie is wat de ‘bewoners’ van zo’n woongroep bindt. Dit kunnen sociale en financiële redenen zijn, er kan een geloofsovertuiging aan ten grondslag liggen, of de groep streeft naar duurzaamheid.

Nuijt en Offhaus hopen tijdens hun reis de mensen achter dit soort initiatieven te leren kennen. En te begrijpen waar hun drijfveer vandaan komt. Nuijt licht toe: “Ik stoor me aan de neerslachtigheid om me heen. Mensen klagen continue en daar doe ik zelf aan mee. Uiteindelijk levert dat klagen niets op en kun je beter je tijd steken in onderzoeken hoe het anders kan. Kortom, is er een alternatief voor de samenleving die we nu hebben? We worden in een stramien gedrukt en mensen zetten daar nu veel meer vraagtekens bij. Ik wil me laten inspireren door gelijkgestemden. Het lijkt nu vernieuwend dat je bewust kiest om samen te leven met gelijkgestemden, maar feitelijk is dit zo oud als de weg naar Rome. Al eeuwenlang leefde men in stammen op die manier”.  De vraag is nu hoe hebben zij het aangepakt? Hoe is het nou om in een gemeenschap te leven met twintig mensen met hetzelfde ideaal? En hebben zij uiteindelijk het geluk gevonden wat zij zoeken?”

Offhaus: ‘Sommigen leefgroepen verbouwen hun eigen groenten, wekken hun eigen energie op of hebben zelfs hun eigen geldsysteem. Zodat ze zo veel mogelijk los van de maatschappij kunnen functioneren. Dat vind ik erg inspirerend. Met onze films hopen we niet alleen zelf aan antwoorden te komen, maar ook anderen te inspireren en aan het denken te zetten.”

 

AddThis Social Bookmark Button


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com