Home Duurzaam Lifestyle Kinderboerderijen gaan e-waste inzamelen

Kinderboerderijen gaan e-waste inzamelen

Samenwerking met Wecycle zorgt voor meer inleverpunten . Wecycle gaat een landelijke samenwerking aan met de kinderboerderijen in Nederland. Bij steeds meer kinderboerderijen kunnen bezoekers hun afgedankte kleine elektrische apparaten en kapotte spaar- en ledlampen (e-waste) inleveren. Hierdoor wordt het voor consumenten gemakkelijker om deze producten in te leveren.

Basisschoolleerlingen uit Zoetermeer leveren kleine elektrische apparaten in bij de kinderboerderij.

De samenwerking met de kinderboerderijen is onderdeel van het educatieve programma van Wecycle. Wecycle hecht veel waarde aan informeren van kinderen, hun ouders en grootouders over de noodzaak van het inleveren van afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen.

De samenwerking is bereikt met de Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN). Alle kinderboerderijen in Nederland kunnen zich aanmelden bij Wecycle. Inmiddels zijn er 81 kinderboerderijen partner geworden.

Wecycle haalt het ingeleverde e-waste op bij de kinderboerderij en zorgt dat dit optimaal gerecycled wordt. Het doel van de samenwerking is om meer kleine elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen voor recycling. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks per persoon meer dan 2 kilo hiervan in de vuilnisbak verdwijnt. Dat is 35 miljoen kilo in totaal. Door te zorgen voor steeds meer inleverpunten dichtbij huis, wil Wecycle dit tegengaan.

Zowel de kinderboerderijen als Wecycle richten zich op een brede doelgroep en zetten zich in voor het milieu en lokale samenwerking. Voor kinderboerderijen is het inzamelen van e-waste onderdeel van hun duurzame bedrijfsvoering. Door e-waste in te zamelen, worden grondstoffen opnieuw gebruikt en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.

Alle kinderboerderijen met Wecycle-inzamelmiddelen voor e-waste ontvangen een financiële bijdrage van Wecycle van €250,- per jaar. Met dit bedrag kan de kinderboerderij naar eigen inzicht spullen aanschaffen die ten goede komen aan de boerderij. Zo levert het niet alleen voor het milieu, maar ook voor de kinderboerderij iets op!

Meer informatie over deze samenwerking en een lijst van deelnemende kinderboerderijen staat op wecycle.nl/kinderboerderij.


Citaten over de samenwerking

Jan Vlak (Wecycle): “Hoe meer inzamelpunten, des te gemakkelijker het wordt om kleine elektrische apparaten in te leveren. De Kinderboerderijen leren daarnaast kinderen en hun ouders over het belang van inleveren."

Paul Duijsings (vSKBN): “Beleid wordt pas succesvol als je het klein en behapbaar kunt maken. Wecycle op kinderboerderijen is daarvoor een goed voorbeeld. Door het dichtbij te brengen, kun je ook echt iets aan duurzaamheid doen.”


Over Wecycle

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, installateurs, winkels, kinderboerderijen, scholen, kringloopbedrijven, en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. Meer informatie: wecycle.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid

De coalitie Hart voor Natuur heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de natuur in Nederland tijdens een bezoek aan Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland Jan Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com