Home Duurzaam Lifestyle De Dag van de Duurzaamheid

De Dag van de Duurzaamheid

Urgenda wil op deze Dag van de Duurzaamheid laten zien dat er al duizenden duurzaamheidsinitiatieven zijn, die samen wel degelijk verschil maken. Door deze vol enthousiasme te tonen, worden anderen aangemoedigd ook mee te doen. Op deze manier willen we de duurzaamheidsbeweging vergroten.

Wat verstaan jullie onder duurzaamheid?
Duurzaamheid is een breed begrip, maar komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Uiteindelijk bepalen mensen samen binnen een bepaald gebied wat voor hen daar duurzaam is. Vaak betekent duurzaamheid voor mensen dat de aarde niet uitgeput wordt, dat je oog hebt voor de behoeften van toekomstige generaties en dat er een evenwichtige welvaartsverdeling is tussen mensen wereldwijd. Concrete voorbeelden van duurzaamheid kunnen bijvoorbeeld zijn de vermindering van de CO2-uitstoot, biologisch geproduceerd voedsel, fair trade, cradle to cradle en energiezuinig bouwen met duurzame materialen. Maar ook gelijke kansen voor arbeidsgehandicapten of vluchtelingen, mensenrechten, of goede en kleinschalige zorg vallen wat ons betreft onder duurzaamheid.

En voor wie?
Deze dag is er voor iedereen die het belangrijk vindt in een prettige, mooie en schone samenleving te leven en zich wil inzetten voor een betere wereld. De dag is bedoeld voor particulieren, organisaties, bedrijven of overheden die zelf een activiteit organiseren, maar ook voor iedereen die het leuk vindt om ergens aan deel te nemen.

Wie is Urgenda?
Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Op basis van het Rapport 2030, het actieplan en concrete projecten en campagnes zoals de Dag van de Duurzaamheid. Op 24 juni 2015 won Urgenda de Klimaatzaak waarbij de rechter in het vonnis de Staat opdraagt de CO2-uitstoot te verminderen met 25% voor 2020 (ten opzichte van 1990) en maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Klik hier voor meer informatie over Urgenda.

Is 9-10 een onafhankelijk initiatief?
Ja, deze dag is, net als de zes voorgaande jaren een initiatief van Urgenda, een onafhankelijke stichting die Nederland samen met anderen sneller duurzaam wil maken. Urgenda is niet gebonden aan een politieke stroming en wordt niet gedreven door commerciële doeleinden.

 

AddThis Social Bookmark Button


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com