Home Duurzaam Ondernemen Minister Verburg geeft impuls aan duurzame vis

Minister Verburg geeft impuls aan duurzame vis

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt met ongeveer 1,7 miljoen euro 16 projecten in de visketen. 11 projecten voor het doorlopen van een certificeringstraject en 5 projecten voor het ontwikkelen van nieuwe markten.

Certificering van vis
Iedere samenwerkende visserijonderneming of beroepsorganisatie die zijn product wil laten certificeren voor een duurzaamheidskeurmerk kon een aanvraag indienen voor de regeling 'Certificering in de visketen'. Er zijn 11 projecten goedgekeurd met een totaal van 1 miljoen euro. Hiervan is de helft afkomstig uit het Europees Visserijfonds.

De meeste toegekende aanvragen zijn voor een traject voor het MSC-keurmerk. Er zijn vijf aanvragen van de platvisvloot goedgekeurd. Deze scholvissers gaan een traject ter certificering van hun visserij in, zowel voor de traditionele boomkorvisserij als voor technieken als het flyshooten en twinriggen.
Een andere aanvraag was voor het doorlopen van certificering van kokkels die met de kokkelbeugel handmatig zijn gevangen. Een ander initiatief is voor de certificering van mosselen. De aanvragers produceren mosselen door hangcultuurkweek in een van de kustwateren in Nederland. Ook is een aanvraag voor certificering voor het oogsten van mosselen met een mosselkor toegekend.
Een andere aanvraag voor een MSC-traject richt zich op de handlijnvisserij op zeebaars. Voor een project over gekweekte platte oesters is ook subsidie toegekend.
Eén aanvraag is voor een certificeringstraject van Naturland voor de certificering van mesheften, de Amerikaanse zwaardschede. De aanvragers krijgen subsidie voor het oogsten van mesheften met een mesheftenzuigkor.

Kwaliteit en nieuwe markten
De subsidieregeling regeling 'Kwaliteit en nieuwe markten in de visketen' bevordert de kwaliteit van visserijproducten en de ontwikkeling van nieuwe markten.

Er zijn 5 projecten goedgekeurd met een totaal subsidiebedrag van 700.000 euro. Hiervan is de helft afkomstig uit het Europees Visserijfonds. De 5 projecten richten zich op de aquacultuur, de Noordzeevisserij en de schaal- en schelpdiersector.

Het eerste project richt zich op de groeiende behoefte aan duurzame alternatieven in de "out of home" markt voor de steeds schaarser wordende wild gevangen vissoorten. Daarom gaat dit samenwerkingsverband nieuwe gerookte Clarias (vissoort) producten ontwikkelen en vermarkten. Het tweede project wil de vraag vergroten naar vis die is gevangen met de flyshoot zoals mul, rode poon en inktvis. Het derde project gaat over de ontwikkeling van een digitaal veilingsysteem. Hiermee moet de kleine markt voor de kweek van zoutwatervis meer toegankelijk worden gemaakt voor klanten. Daarnaast levert het nieuwe veilingsysteem een bijdrage aan een transparante prijsvorming. Het vierde project heeft als doel om nieuwe afzetmogelijkheden voor verse mosselen te creëren. Deze initiatiefnemer wil een kant-en-klaar concept ontwikkelen voor jonge en nieuwe consumenten. Het vijfde project richt zich ook op het introduceren van een nieuw mosselconcept voor de jonge consument. Het nieuwe mosselconcept moet vooral snel en eenvoudig te bereiden zijn. Omdat de laatste twee projecten dezelfde doelstelling hebben, gaan de initiatiefnemers samenwerken.
minlnv.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com