Home Duurzaam Ondernemen Onderzoek: MSC beste ecolabel voor duurzame vis

Onderzoek: MSC beste ecolabel voor duurzame vis

De Marine Stewardship Council (MSC) komt als beste uit de bus in een studie naar certificeringprogramma's voor wilde vis en producten van wilde vis. Het onderzoek, getiteld Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels, is uitgevoerd door management adviesbureau Accenture in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Accenture vergeleek en classificeerde zeven certificeringprogramma’s aan de hand van een reeks criteria opgesteld door WNF die bepalend zijn voor gezonde zeeën en oceanen. De MSC voldeed aan ruim 95% van de eisen van deze criteria. Alle andere geëvalueerde programma’s - Naturland, Friend of the Sea, Krav, AIDCP, Mel-Japan en Southern Rocklobster – schieten tekort op hun bijdrage aan duurzame visserij en gezonde oceanen.

De uitkomsten van deze evaluatie brengen ernstige tekortkomingen in een aantal ecolabels aan het licht. Ze roepen twijfel op aan hun algehele bijdrage aan een doelmatig visserijbeheer en duurzaamheid”, aldus een woordvoerder van het WNF. “MSC mag dan als beste uit de evaluatie naar voren komen en het meest robuuste programma hebben, zelfs MSC is nog niet perfect. Er zijn over de hele linie nog verbeteringen nodig willen alle ecolabels voor vis ook echt waarmaken wat ze beloven.”

De criteria die voor de Accenture-evaluatie zijn gebruikt, zijn gebaseerd op:
• richtlijnen voor toekenning van ecolabels van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uit 2005;
• standaarden die de Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) heeft ontwikkeld
• en richtlijnen van het WNF voor het goed beheer van de natuur onder water bij visserijactiviteiten.
Geloofwaardige certificeringprogramma’s moeten vrijwillig zijn – deelname moet dus niet opgelegd worden door bijvoorbeeld een regering. Daarnaast is van belang dat uitvoering en controle in handen is van een partij die onafhankelijk is van de belanghebbenden.

Volgens het rapport zijn er substantiële verschillen in transparantie, beschikbaarheid van informatie en structuur tussen de verschillende certificeringprogramma’s en in wat zij claimen. Behalve de MSC schieten alle beoordeelde programma’s nogal tekort wat betreft transparantie en informatieverschaffing.

“Uit de groei die ecolabels de afgelopen tien jaar hebben doorgemaakt, blijkt dat er veel vraag naar is bij consumenten, supermarkten en vishandels naar verantwoord gevangen vis. Maar met de toename van het aantal labels is de kans groot dat er verwarring gaat ontstaan, of nog erger, dat kopers geen vertrouwen meer hebben in ecolabels voor vis”, aldus WNF. Het onderzoek door Accenture is bedoeld om eventuele verwarring weg te nemen en informatie te geven over het maken van een verantwoorde keus.
WNF.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Madagaskar schatkamer voor nieuwe soorten

Tussen 1999 en 2010 zijn op het eiland Madagaskar ruim 615 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt. Dat is een gemiddelde van meer dan één ontdekking per week.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com