Home Duurzaam Ondernemen Veroordeling illegale handelaren e-waste

Veroordeling illegale handelaren e-waste

De NVMP is blij met veroordeling illegale handelaren e-waste. De NVMP, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van elektrische apparaten (e-waste) in Nederland, is verheugd dat de rechter 23 november jongstleden vier personen heeft veroordeeld voor de illegale handel in afgedankte e-waste. Wel is er teleurstelling over de hoogte van de opgelegde straffen. Deze waren fors lager dan geëist. De NVMP vindt het belangrijk dat alle op de markt gebrachte elektrische apparaten op een verantwoorde manier worden ingezameld en gerecycled. Personen die dit dwarsbomen, brengen schade toe aan mens en milieu.

Dankzij de  inspanningen van een speciaal rechercheteam van de politie regio IJsselland, was het mogelijk een omvangrijke illegale handel in elektrische apparaten aan het licht te brengen en de verdachten voor de rechter te krijgen. De hoofdverdachte en drie medeverdachten hebben de Wet Milieubeheer overtreden, onder meer door te handelen in CFK-/HFK-houdende koelkasten en door illegaal te handelen in wit- en bruingoedapparaten. De hoofdverdachte kreeg een celstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk, terwijl achttien maanden onvoorwaardelijk was geëist. De medeverdachten tegen wie een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf maanden was geëist, kregen voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen opgelegd.

Samenwerking

Jaarlijks belanden veel gebruikte elektrische apparaten op een plek waar ze niet thuishoren: in de vuilnisbak of in een land waar weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu bij de inzameling en de recycling. De NVMP doet er alles aan om zoveel mogelijk e-waste uit Nederland in het systeem te krijgen, zodat  elektrische apparaten op een verantwoorde manier kunnen worden gerecycled. Samenwerking tussen alle partijen is het sleutelbegrip om de illegale export van e-waste tegen te gaan. Daartoe heeft de NVMP inzamelcontracten gesloten met alle Nederlandse gemeenten, afspraken gemaakt met detaillisten over afgifte en stimuleert ze met de Wecycle-campagne consumenten om elektrische apparaten niet weg te gooien maar in te leveren.

Over de NVMP

De NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om efficiënt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Meer informatie: www.nvmp.nl.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven

Negentien procent van alle reptielen ter wereld wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Zoological Society of London (ZSL) in samenwerking met de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com