Home Duurzaam Ondernemen Task Force Duurzame Soja

Task Force Duurzame Soja

LEI onderzoek basis voor verdere stappen van de Task Force Duurzame Soja. Uit onderzoek in opdracht van de Task Force Duurzame Soja blijkt dat Nederlandse bedrijven 1,8 miljoen ton sojaproduct en 0,13 miljoen ton sojaolie gebruiken. De 1,8 mln. ton sojaproduct wordt gebruikt voor veevoeding en de 0,13 mln. ton sojaolie wordt gebruikt voor levensmiddelen en in technische toepassingen. Deze cijfers waren tot op heden nog niet eerder in kaart gebracht. Het onderzoek is verricht door het LEI, onderdeel van Wageningen UR.

Soja is een belangrijke bron voor olie en eiwit. Een sojaboon bestaat uit 20% sojaolie en 80% (eiwithoudend) sojameel. In deze gewichtsverhouding hebben olie en meel ongeveer dezelfde marktwaarde. Soja wordt in Nederland ingezet voor de productie van vlees, melk, eieren, margarines, andere oliehoudende producten en diverse technische toepassingen. Het totale Nederlandse verbruik betreft ca. 2% van de productie in Zuid-Amerika.

Het LEI-onderzoek is een goede basis voor de koersbepaling van Nederlandse bedrijven die de stap willen maken naar duurzame soja. Frans Claassen, voorzitter van de Task Force Duurzame Soja zegt hierover: ‘Omdat soja wordt ingezet voor veel verschillende toepassingen door verschillende sectoren is het belangrijk dat ketenpartijen samen bekijken hoe wij verduurzaming verder invulling kunnen geven. Het LEI-rapport biedt ons een goede basis hiervoor’.

 

In de Nederlandse Task Force Duurzame Soja werken bedrijven samen die in Nederland soja importeren, verwerken en gebruiken voor de productie van zowel food als feed. Gezien het internationale karakter van de productie, handel en verwerking van sojabonen hebben alle Task Force deelnemers zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van de internationale Round Table on Responsible Soy (RTRS). Dit is een internationaal initiatief waarin aan de verduurzaming van de sojaproductie wordt gewerkt door NGO’s, overheden, banken, bedrijven, en producenten van soja.

De Task Force is verheugd met de grote stappen voorwaarts die de RTRS het afgelopen jaar heeft gezet. In juni zijn Principes en Criteria voor een verantwoorde sojaproductie aangenomen. Daaropvolgend is in de afgelopen maanden een certificeringssysteem ontwikkeld en is gewerkt aan systemen voor ketenorganisatie. Zeer recent is de eerste certificerende instelling goedgekeurd. De eerste RTRS-gecertificeerde soja komt medio 2011 beschikbaar voor de Europese markt.

De Task Force deelnemers hebben de ambitie uitgesproken te zorgen dat eind 2015 de hoeveel soja die nodig is voor de Nederlandse markt, verantwoord is geproduceerd volgens de RTRS Principes en Criteria. Verschillende Nederlandse bedrijven hebben reeds aangegeven in 2011 RTRS-gecertificeerde soja aan te zullen kopen.

Bron: taskforceduurzamesoja.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Klein Profijt is ideaal voor noordse woelmuizen

Het Deltanatuurgebied Klein Profijt is één van de laatste zoetwatergetijdengebieden die vroeger langs de Oude Maas veelvuldig voorkwamen. De kreken in het gebied waren dichtgeslibd.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com