Home Duurzaam Ondernemen Frituurvet - Recycle het!

Frituurvet - Recycle het!

Inzameling van gebruikt frituurvet draagt bij aan een duurzamere samenleving. Het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën is recent gestart met informatievoorziening om kenbaar te maken dat je gebruikt frituurvet het beste kunt inzamelen en recyclen.

Via de nieuwe website www.frituurvetrecyclehet.nl kom je terecht op de website van het Voorlichtingsbureau met daarop informatie over wat je met je gebruikte frituurvet moet doen. Vanaf vandaag wordt hier naar verwezen vanuit de campagne voor een goed rioolgebruik van ‘Nederland leeft met water’.

Steeds meer inzamelpunten bij bijvoorbeeld supermarkten worden voorzien van een (gele) container waarin gebruikt frituurvet ingeleverd kan worden. Ook gemeenten hebben steeds vaker een regeling getroffen om het ingeleverde frituurvet uit de reguliere afvalstroom te halen en te scheiden voor hergebruik. Hergebruik van gebruikt frituurvet bespaart kosten en bespaart het milieu. Om te voorkomen dat gebruikt frituurvet zo maar weggegooid wordt (in de grijze kliko of in het riool), wil MVO het nut van hergebruik onder de aandacht gaan brengen en het inzamelen gaan bevorderen. Middels het logo en de website wordt bekendheid gegeven aan het feit dat er op dit moment al ruim 1000 inzamelpunten zijn. Naast gemeenten en supermarkten kunnen ook sportclubs, cafetaria’s en kringloopwinkels inzamelpunt worden.

Inleveren is simpel

Op dit moment wordt door consumenten slechts een kleine hoeveelheid gebruikt frituurvet ingezameld, terwijl men vanuit de Nederlandse horeca al sinds jaren gewend is om alle gebruikte frituurvetten in te zamelen.

Om ook consumenten te motiveren tot inlevering bij een inzamelpunt, staan er op verpakkingen van frituurvet en –olie nu symbolen die kopers hier op wijzen. Inleveren kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te sluiten plastic fles terug te gieten en het mee te nemen naar de supermarkt waar het in een (gele) container gedaan kan worden.

Nuttige toepassingen

Het ingezamelde frituurvet kan aangewend worden als biobrandstof of kan na bewerking toegepast worden als ingrediënt in bijvoorbeeld shampoo of zeep. Voor de samenleving betekent een grotere inzameling een kleinere afvalstroom, een vermindering van schade aan het rioolnetwerk, en een vergroening van de brandstoffenvoorziening waardoor de CO-2 uitstoot vermindert.

Niet alleen het frituurvet wordt dan hergebruikt, ook het plastic dat op deze manier mee ingezameld wordt, kan worden hergebruikt.

Aansluiting bij campagne ‘Goed Rioolgebruik’

Vandaag start een campagne van het Ministerie van I&M, Stichting RIONED, gemeenten en waterschappen onder de afzender ‘Nederland leeft met water’. Doel van deze campagne is het bevorderen van een goed rioolgebruik. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het voorkomen dat gebruikt frituurvet in het riool terecht komt. Gebruikt frituurvet in het riool veroorzaakt verstoppingen en levert jaarlijks een grote schadepost op voor gemeenten. De campagne omvat een serie TV-commercials, een algemene folder met daarin een afvalwijzer en een speciale folder over frituurvet. Vanaf nu worden ook via deze campagne consumenten gestimuleerd hun gebruikt frituurvet in te leveren voor recycling.

Bron: mvo.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Goed en slecht nieuws voor plant- en diersoorten

Het Wereld Natuur Fonds heeft gemengde gevoelens bij de uitkomst van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD). Vrijdagavond 29 oktober werden afgevaardigden uit 190 landen het in Japan eens over maatregelen die het uitsterven van plant-en diersoorten tot staan moeten brengen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com