Home Duurzaam Ondernemen Club 2025 wil duurzaam consumeren stimuleren

Club 2025 wil duurzaam consumeren stimuleren

Met de oprichting vandaag van Club 2025 wil een groep ondernemers zich sterk maken voor verdere stimulering van duurzaam consumeren. Club 2025 is de eerste Friese ondernemingsorganisatie waarbij duurzaam denken en handelen centraal staat. Club 2025 wil een actieve bijdrage leveren aan duurzaam energiegebruik en energiebesparing door haar leden te informeren, motiveren en te inspireren. Club 2025 wil dat de leden hun omgeving hierbij gaan betrekken: consumenten, overheid en het onderwijs.

Club 2025 heeft 11 november, Dag van de Duurzaamheid, aangegrepen als de dag van haar oprichting. Tijdens een speciale klimaattop van de gemeente Leeuwarden wordt de stichting vandaag officieel opgericht. Eén van de eerste wapenfeiten van Club 2025 is het Event GROEN, dat van 23 tot en met 26 februari 2012 plaatsvindt in het WTC Expo in Leeuwarden.  Event GROEN is een meerdaagse publieksmanifestatie over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Het event wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het bedrijfsleven. Voor meer informatie: www.eventgroen.nl

‘We willen consumenten bewust maken hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een duurzame samenleving. Ondanks de enorme aandacht die er is voor het onderwerp merken we als ondernemers dat het bij veel consumenten nog ontbreekt aan uitgebreide kennis’, aldus Trudie Timmerman, één van de oprichters van Club 2025. Timmerman hoopt dat veel ondernemers zich aansluiten bij de nieuw opgerichte ondernemersclub.
Bron: club2025

 

AddThis Social Bookmark Button


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com