Home Duurzaam Ondernemen Meer steun gewenst voor duurzame innovaties

Meer steun gewenst voor duurzame innovaties

In de afgelopen drie jaar heeft een kwart van de MKB-bedrijven nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Daarbij ging het in een derde van de gevallen om duurzame innovaties.

40% van de MKB-bedrijven zegt marktkansen te zien voor duurzame producten en diensten terwijl slechts een kwart van het MKB-bedrijven de kansen die men ziet ook daadwerkelijk probeert te verzilveren.

De grootste uitdaging voor de MKB-bedrijven die aan duurzame producten, diensten of interne verbeteringen werken, ligt bij de marketing van de duurzame innovaties. Bijna één op de vijf MKB-bedrijven geeft dit ook aan. Gevraagd naar de mate waarin men in staat is om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, zegt niet meer dan een derde van de bedrijven dit zelf te kunnen.

Andere veelgenoemde uitdagingen zijn het opschalen van de duurzame activiteiten, het bepalen van een goede prijs voor het product en het op orde brengen van de kostenstructuur, het uitbreiden van communicatie en bewustwording en netwerkvorming.

Slechts 15% van alle MKB-bedrijven ervaart op dit moment ondersteuning van de overheid om aan duurzame vernieuwingen te werken. Van de MKB-bedrijven die al aan duurzame innovaties werken, ervaart tweederde geen of nauwelijks steun. Een verklaring hiervoor is dat de overheid momenteel meer vertrouwt op het zelfsturende vermogen van markten. Slechts 7% van het MKB vindt dat de overheid zich vooral niet moet bemoeien met duurzame vernieuwingen. Het merendeel van de bedrijven ziet echter wel ondersteuningstaken voor de overheid weggelegd. Zo stelt bijna 40% van de MKB-bedrijven die aan duurzame vernieuwingen werken dat de overheid moet zorgen voor passende financiële regelingen, het aanpassen van wet- en regelgeving, het verstrekken van informatie en advies en het met elkaar verbinden van partijen.
Bron: ondernemerschap.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button


'Naar een rijke Waddenzee'

Minister Verburg geeft startschot programma 'Naar een rijke Waddenzee'. Op donderdag 4 maart geeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Harlingen opdracht tot uitvoering van het programma 'Naar een rijke Waddenzee'.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com