Home Duurzaam Ondernemen Klimaatneutraal wordt norm in de biologische sector

Klimaatneutraal wordt norm in de biologische sector

De biologische sector wil in de komende vijf jaar grote stappen zetten met klimaatneutraal werken en het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit zegt Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. De organisatie geeft zelf het goede voorbeeld en is per januari 2012 klimaatneutraal geworden.

De eisen die gelden voor biologische landbouwproductie zijn wettelijk vastgelegd. Dit wil echter niet zeggen dat de ondernemers in deze sector zich uitsluitend tot die eisen beperken. Ondernemers in de biologische glastuinbouw hebben bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken om het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen (kolen, aardolie, gas) met 80% terug te dringen. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt algemeen beschouwd als niet-duurzaam, omdat de wereldvoorraden in snel tempo opraken. De voorlopers in de biologische glastuinbouw werken al sinds enkele jaren zonder gasaansluiting en maken gebruik van aardwarmte of zonnepanelen.

Arend Zeelenberg, ketenmanager AGF bij Bionext: “Een mooi voorbeeld is het bedrijf BiJo Logische Groenten uit ’s Gravenzande. Zij hebben als eerste glastuinbouwbedrijf het carbon foot print certificaat behaald en maken geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Jaarlijks scheelt dit 3,5 miljoen kilo CO2-uitstoot wat overeenkomt met ruim 700 keer de wereld rondrijden in een personenauto." Het biologisch-dynamische akkerbouwbedrijf Zonnegoed van Joost van Strien is ook een innoverend bedrijf. Het richt zich vooral op duurzaam bodembeheer (o.a. CO2-vastlegging in de bodem) en werkt klimaatneutraal. Het bedrijf heeft vaste rijpaden, ploegt de grond zo ondiep mogelijk om en gebruikt luzernemaaisel als meststof. Dit zorgt voor een spectaculaire groei van de wormenpopulatie en maakt drijfmest vrijwel overbodig. Men gebruikt zelfs elektrisch aangedreven wiedmachines met zonnepanelen op het dak, die zonder bestuurder over het land kunnen rijden.

Bavo van den Idsert, directeur Bionext: “Wij gaan ondernemers stimuleren om dit soort voorbeelden snel te volgen. Dat is niet meer dan logisch, het past bij de biologische manier van denken en werken en de consument verwacht het eigenlijk ook dat we een voortrekkersrol nemen.”

Met de hulp van samenwerkingspartners in het bedrijfsleven wil Bionext zorgen voor een ‘stroomversnelling’ bij het gebruik van duurzame, groene energie. Van den Idsert: “Dit jaar zullen er pilot projecten opgestart worden, bijvoorbeeld voor de biologische melkveehouderij. We zijn nu aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld een omvangrijk project met zonnepanelen op daken van biologische boerenbedrijven.”

Om zelf klimaatneutraal te worden heeft Bionext de eigen CO2 voetafdruk laten berekenen door haar strategische partner Soil & More. Dit heeft informatie opgeleverd waarmee de organisatie in de komende jaren de CO2-uitstoot kan reduceren. Per direct wordt de uitstoot gecompenseerd via composteringsprojecten van Soil & More. Bionext mag zich hiermee een klimaatneutrale organisatie noemen.
Bron: bionext.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Handel in tonijn en haaien

 175 landen bijeen voor herziening handelsverdrag wilde planten en dieren. Handel in tonijn en haaien hoog op agenda CITES-conferentie. Regeringen van 175 landen komen van 13-25 maart in Doha (Qatar) bijeen voor de 3-jaarlijkse CITES-conferentie.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com