Home Duurzaam Ondernemen De jaarlijkse vangsthoeveelheden voor 2013

De jaarlijkse vangsthoeveelheden voor 2013

De Europese Unie heeft eind 2012 de jaarlijkse vangsthoeveelheden voor 2013 (TAC’s: Total Allowable Catch) en quota (het maximum dat aan een land wordt toegewezen) vastgesteld voor zeevis zoals kabeljauw, haring, schol, tong, wijting.

Rode draad daarbij vormen de adviezen van de internationale visserijbiologen over wat er maximaal per vissoort aangeland mag worden.

De Europese visserijministers hebben bepaald dat er in 2013 minder tong mag worden gevangen. Voor de schol, kabeljauw, haring, wijting en makreel, moeten de precieze vangsthoeveelheden (Total Allowable Catch,TAC) nog worden vastgesteld. Dit omdat de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Noorwegen over de toegang tot elkaars wateren nog niet zijn afgerond. Daarom zijn de vangsthoeveelheden voor 2013 voorlopig vastgesteld op 70% van het niveau van 2012.

De Nederlandse overheid zet er daarbij op in om voor kabeljauw uit te komen op een 20 % reductie van de TAC ten opzichte van 2012. Dat is in lijn met de adviezen van de visserijbiologen. Half januari gaan de EU en Noorwegen weer om tafel en kunnen de vangsthoeveelheden definitief worden aangepast.

Zeedagen
Naast TAC’s en quota zijn er ook zeedagen. Deze kunnen worden vastgesteld als het met een quotasoort slecht gaat. Een maximum aantal zeedagen betekent dat er minder kan worden gevist. Dat is al een paar jaar het geval voor de kabeljauw en platvis zoals tong en schol. Die zeedagenkorting was dit jaar onderwerp van veel discussie. Want waar de quota voor schol met 15 % zijn verhoogd, zouden de vissers die niet kunnen opvissen door de zeedagenkorting die voor 2013 zou gelden.

Daarop heeft Brussel besloten dat er in 2013 een einde komt aan de automatische korting op zeedagen zoals het beheerplan dat voorschreef. De Nederlandse schol- en tongvissers mogen net zo vaak uitvaren als in 2012. Dit geldt ook voor de kabeljauwvisserij.

 

 

AddThis Social Bookmark Button


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com