Home Duurzaam Overheid Betere zichtbaarheid energielabels in overheidsgebouwen

Betere zichtbaarheid energielabels in overheidsgebouwen

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) wil dat iedereen kan zien hoe energiezuinig een overheidsgebouw is. Sinds 1 januari 2009 moet in grotere publieke gebouwen met een baliefunctie een energielabel zichtbaar zijn opgehangen, dan aangeeft hoe energiezuinig het gebouw is. Uit een onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat op dit moment slechts in een derde van deze gebouwen zo’n label te zien is. Dat is overigens een verdubbeling vergeleken met begin dit het jaar.
Hoewel er duidelijk een verbetering zichtbaar is van 16 naar 33 procent, wil Van der Laan het percentage verder verhogen. De minister gaat ervan uit dat de andere overheden deze ambitie delen. Daarom is het ministerie in overleg met de VNG om te kijken wat er moet gebeuren om andere overheden nog beter te laten labelen. Het ophangen van een energielabel voor het publiek is van belang vanuit een voorbeeldfunctie van de overheid.
Het verplicht ophangen van een energielabel in publieke gebouwen van meer dan 1000 vierkante meter is een Europese afspraak. De VROM-Inspectie onderzocht de stand van zaken in 254 gemeentehuizen, andere gemeentelijke gebouwen, in provinciehuizen en in gebouwen die gehuurd worden door de Rijksgebouwendienst. Voor 147 gebouwen was een energielabel afgegeven. In 85 gebouwen was het energielabel zichtbaar opgehangen.
Bij gemeentehuizen was in 73 procent van de gevallen een energielabel afgegeven dat in 49% van de gevallen ook zichtbaar was opgehangen. Bij 42 procent van de overige gemeentelijke gebouwen is een energielabel afgegeven; dat is in 16 procent van de gevallen ook opgehangen voor het publiek. In de huurpanden die de Rijksoverheid gebruikt was het label in 43% van de gevallen zichtbaar aangebracht.
minvrom.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Waarom het erg is dat soorten uitsterven

De uitstervingscrisis: We kunnen het niet betalen, we krijgen spijt en het wordt maar wat saai.
Top 10 WNF ‘Waarom het erg is dat plant- en diersoorten verdwijnen’

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com