Home Duurzaam Overheid Ambitie Amsterdam voor 10.000 elektrische voertuigen

Ambitie Amsterdam voor 10.000 elektrische voertuigen

De ambitie van Amsterdam om in 2015 10.000 elektrische voertuigen in de stad te laten rijden is weliswaar zeer uitdagend, maar haalbaar. Dit is de hoofdconclusie van een rapport dat TNO maakte in opdracht van de Gemeente Amsterdam. TNO onderzocht de mogelijkheden voor de grootschalige introductie van elektrisch vervoer in de hoofdstad.

Vanuit de doelstelling voor luchtkwaliteit gezien, is het belangrijkste dat voldoende conventionele voertuigkilometers worden vervangen door emissieloze kilometers. “Het bereiken van veelrijders en/of het vervangen van meer vervuilende voertuigen is hiervoor kritischer dan het halen van de ambitie van 10.000 elektrische voertuigen,” aldus Gerben Passier, TNO consultant voor de Gemeente Amsterdam. Gezien een aantal onzekerheden en risico’s is het cruciaal om vooral te kijken naar kansrijke marktsegmenten zoals bestelauto’s van bedrijven, taxi’s en het gemeentelijk wagenpark. Ook is het identificeren en stimuleren om veelrijders elektrisch te laten rijden belangrijk.

De Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om versneld elektrische voertuigen te introduceren in Amsterdam om samen met andere maatregelen de normen voor luchtkwaliteit in 2015 te halen. Voor stikstofdioxide (NO2) wordt de grenswaarde op verkeerbelaste locaties namelijk nog overschreden. Om in 2015 toch aan de grenswaarden voor NO2 te voldoen, is door de Gemeente Amsterdam voor elektrisch vervoer een ambitie geformuleerd van 5% emissieloze kilometers of 10.000 elektrische voertuigen in dat jaar. “Hiermee zal het stimuleren van elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit”, aldus Ronald de Lange, projectleider vanuit TNO. TNO is bij elektrisch vervoer in Amsterdam betrokken om zo technische mogelijkheden en kansen te signaleren.
Bron: tno.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Biodiversiteit krijgt prinses Irene als beschermvrouwe

HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld wordt de beschermvrouwe van de Coalitie Biodiversiteit 2010. 2010 is het VN-jaar van de biodiversiteit, waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van de rijkdom van dieren, planten en organismen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com