Home Duurzaam Overheid 'Nederland maakt het zich met Natura 2000 zelf moeilijk'

'Nederland maakt het zich met Natura 2000 zelf moeilijk'

LTO-bestuurder Tammo Beishuizen over brief Barroso: "Naast de knellende Europese regels die ons met Natura 2000 parten spelen, ligt het ook aan de wijze waarop we hiermee in eigen land omgaan en daar uitwerking aan geven. In die zin ben ik blij dat daar tenminste meer helderheid is ontstaan." Dit zegt Tammo Beishuizen, bestuurder van LTO Nederland, naar aanleiding van de briefwisseling tussen premier Balkenende en voorzitter Barroso van de Europese Commissie over Natura 2000.
 
Beishuizen noemt het antwoord van Barroso een duidelijk signaal. ,,Barroso wil niet beginnen aan een herziening van de wetgeving, omdat de problemen voor economische ontwikkeling kennelijk vooral in ons land spelen. In die zin is de brief te beschouwen als ondersteuning van de LTO-lijn. Wij hebben jarenlang tijd en moeite in dit dossier gestoken en altijd gepleit voor meer ruimte in de beheerplannen voor economische ontwikkeling", aldus Beishuizen, in LTO-verband verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening.
 
Barosso noemt in z'n brief aan premier Balkenende grote projecten en gebieden in ons land om aan te geven dat met Natura 2000 economische ontwikkeling wel goed mogelijk is. Beishuizen maakt daaruit op dat Nederland het zich met 162 grote en heel kleine Natura 2000-gebieden onnodig moeilijk maakt en is doorgeschoten met de aanwijzing van al die gebieden.

In de brief gaat Barroso in op de betekenis en de doorwerking van het voorzorgbeginsel, zoals dat ook in ons land bij het maken van beheerplannen wordt gevolgd. Beishuizen constateert dat de opmerkingen van de Commissievoorzitter er op duiden dat de overheid en de Raad van State daar een te stringente en fundamentele uitleg aan geven. ,,Wat nu duidelijk wordt over een basisprincipe van de richtlijn, vind ik herkenbaar en sluit aan bij hoe wij er tegenaan kijken. Na jaren werken met deze richtlijnen komen we er nu achter dat juristen hier kennelijk veel te strak mee om zijn gegaan. De brief maakt in die zin wel helder waar de schoen wringt", aldus Beishuizen.
 
Hij benadrukt dat de Europese Natura 2000-regels bepalen dat bij maatregelen om natuur te beschermen rekening moet worden gehouden met alle belangen, te weten die van de natuur maar ook de sociale, economische, regionale en culturele waarden. Voor Beishuizen is duidelijk waar de eerste verantwoordelijkheid ligt om in dit knellende dossier een doorbraak te bewerkstelligen: ,,Het kabinet is nu aan zet om meer ruimte te creëren. We verwachten nu echte verbeteringen en ruimte. Naast de landbouw lopen ook andere economische sectoren zoals de bouw en recreatie en ook defensie en verkeer tegen problemen aan met Natura 2000. Het is dan logisch dat de regie niet alleen bij LNV ligt maar kabinetsbreed wordt getrokken."
Bron: LTO Nederland

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com