Home Duurzaam Overheid Verduurzamingstruc funest voor bos en klimaat

Verduurzamingstruc funest voor bos en klimaat

De Europese Commissie maakt palmolie met een pennestreek 'duurzaam'. Brusselse verduurzamingstruc is funest voor bos en klimaat.

Milieudefensie maakt zich grote zorgen over een uitgelekt document van de Europese Commissie, dat het omstreden gebruik van palmolie als biobrandstof voor onder meer auto's met een pennestreek duurzaam 'maakt'. Oliepalmplantages worden daarin op papier omgedoopt tot bossen. Kappen van tropisch regenwoud geldt daardoor als 'duurzaam', als op de plek van het voormalige bos oliepalmplantages worden teruggeplant. Dit gaat onder meer ten koste van talrijke planten en dieren -- zoals Orang Utans- die  in de monocultuur van oliepalmplantages niet kunnen overleven. De uitbreiding van oliepalmplantages voor biobrandstoffen is ook een grote aanjager van broeikasgasemissies in Zuidoost Azië.

De uitgelekte Communicatierichtlijn van de Europese Commissie* legt uit hoe de duurzaamheidscriteria voor biobrandstof door alle Europese lidstaten binnen de 'Richtlijn Hernieuwbare Energie' moeten worden toegepast. Kappen van tropisch bos voor de aanleg van oliepalmplantages wordt volgens het document mogelijk binnen het kader van de Europese wet. Hiermee wordt de deur voor palmolie wijd opengezet, ongeacht de effecten op het bos en het klimaat.

Geert Ritsema, woordvoerder van Milieudefensie: "Het vandaag gelekte document toont aan dat er in Brussel achter de schermen schaamteloze pogingen plaatsvinden om het grootschalig gebruik van destructieve palmolie voor biobrandstof door te drukken. Wij roepen het Nederlandse kabinet, de andere lidstaten en het Europees Parlement op om hiervoor zo snel mogelijk een stokje te steken en deze  Communicatierichtlijn van de Commissie naar de prullebak te verwijzen. De uitbreiding van oliepalmplantages om onze auto's te laten rijden, heeft in Azië een vernietigend effect op klimaat, biodiversiteit, bossen en de mensen die daarvan afhankelijk zijn."

VN-ranglijst
Biobrandstoffen -en in het bijzonder palmolie- zijn in opspraak door hun negatief effect op biodiversiteit en  voedselzekerheid, en door extra CO2 -emissies door ontbossing voor aanleg van plantages en gebruik van veengronden en kunstmest. Volgens de Verenigde Naties is de snelle groei van het areaal oliepalmplantages op dit moment de belangrijkste oorzaak voor het permanent verdwijnen van tropisch regenwoud in Maleisië en Indonesië. Als gevolg van de grootse uitbreiding van oliepalmplantages in Indonesië staat dit land -na de Verenigde Staten en China- nu nummer drie op de wereldranglijst van landen met de meeste uitstoot van schadelijke  broeikasgassen.
Bron: milieudefensie.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Waarom het erg is dat soorten uitsterven

De uitstervingscrisis: We kunnen het niet betalen, we krijgen spijt en het wordt maar wat saai.
Top 10 WNF ‘Waarom het erg is dat plant- en diersoorten verdwijnen’

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com