Home Duurzaam Overheid Met beleid naar duurzame mobiliteit

Met beleid naar duurzame mobiliteit

De overheid streeft met het beleidsprogramma 'Schoon en Zuinig' naar een sterke reductie van de CO2 uitstoot, onder meer in de sector verkeer en vervoer. Het Platform Duurzame Mobiliteit en TNO denken actief mee. Urgentie communiceren, kansen creëren en verleiden, daar draait het om.

'In het Kabinetsprogramma 'Schoon en Zuinig' is voor de sector verkeer en vervoer afgesproken, dat de CO2-uitstoot in 2020 terug is op het niveau van 1990. Dat is zeker dertig procent minder dan het niveau dat zonder beleid wordt verwacht', schetst TNO'er Rob Weterings. 'Behoorlijk ambitieus, want het aantal voertuigkilometers neemt toe en schone voertuigen komen niet zo snel op de markt. Zo zal het aantal elektrische voertuigen in 2020 maar een bescheiden deel van het totale wagenpark beslaan.'

Gedragsverandering
Dit voorjaar wordt 'Schoon en Zuinig' geëvalueerd. Ter voorbereiding hierop hebben TNO en het Platform Duurzame Mobiliteit in opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat mogelijkheden op een rij gezet om het 'Schoon en Zuinig' beleid te intensiveren. Daarvoor organiseerden zij vier werksessies met in totaal tachtig sleutelpersonen uit bedrijfsleven, onderzoek en beleid. Drie van de werksessies gingen in op thema’s als Alternatieve brandstoffen & voertuigefficiency, Openbaar vervoer & Intelligente Transport Systemen (ITS) en de Logistieke keten. De vierde sessie ging in op Gedragsbeïnvloeding. Weterings: ‘Gedragsverandering is een noodzakelijk onderdeel van de eerste drie thema’s. Een transitie vraagt een fundamentele omslag in denken en gedrag.'

Eensgezind
De sessies bevestigden de urgentie van versterking van het duurzaam mobiliteitsbeleid en gaven zicht op een reservoir aan kansrijke mogelijkheden. Weterings: 'Het risico in dit soort sessies is dat iedereen zijn eigen oplossing promoot. De meest confronterende vraag was dan ook: welke mogelijkheden maken de komende jaren écht het verschil? En wat moeten overheden en maatschappelijke partijen doen om de kans op succes zo groot mogelijk te maken? Uiteindelijk bleek dit een verrassende eenstemmigheid op te leveren.' Dat leidde tot duidelijke conclusies. Zo bevestigen de sessies dat de maatregelen van ‘Schoon en Zuinig’ in potentie fors bijdragen aan het bereiken van de reductiedoelstellingen. Toch is intensivering en aanvulling van het beleid mogelijk en zeker na 2020 ook nodig.

Kansen grijpen
Essentieel is volgens de sleutelpersonen het doorbreken van gewoontegedrag. 'We zijn zo gewend aan de auto. Het idee moet postvatten dat mensen of goederen voor een trip beter een efficiënt afgestemde mix van vervoersmiddelen kunnen gebruiken in plaats van één middel’, parafraseert Weterings de conclusies. Dat vraagt een samenhangend palet aan nationale en Europese maatregelen. Prijsprikkels en (emissie)normen zijn daarvan onderdeel, maar op zichzelf niet voldoende. Het is ook nodig om ondernemers meer kansen te bieden om duurzame diensten te introduceren. Ook maatregelen om individuen en organisatie te verleiden om van die diensten gebruik te maken zijn belangrijk, evenals het blijven communiceren van de urgentie. Weterings: 'Een transitie biedt grote zakelijke mogelijkheden en internationale kansen voor ondernemers. Denk aan slimme ict-diensten, die door informatiebestanden te koppelen het reizen met verschillende vormen van vervoer gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Dat verleidt mensen. Het gevoel van urgentie is er, dit is het moment om door te pakken.'
Bron; tno.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Visrijk Lake Niassa krijgt beschermde status

Lake Niassa, het meer dat de meeste verschillende soorten vis op aarde telt, is vandaag door de regering van Mozambique uitgeroepen tot beschermd gebied. Het meer, dat ook wel Lake Malawi wordt genoemd, is het eerste zoetwaternatuurgebied in Mozambique dat een beschermde status krijgt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com