Home Duurzaam Overheid Provincies en gemeenten tekenen voor duurzaamheid

Provincies en gemeenten tekenen voor duurzaamheid

Op 31 augustus ondertekenden afgevaardigden van een aantal provincies een intentieverklaring om in 2015 100% duurzaam in te kopen. De ondertekening vond plaats tijdens een symposium over duurzaam inkopen in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Ondertekening
Na de toespraak van minister Cramer van VROM tekenden de commissarissen van de koningin van de provincies Noord-Brabant en Flevoland, gedeputeerden van de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en de wethouder van Breda de intentieverklaring. De provincies Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Limburg tekenden de verklaring op een ander moment.

Symposium
Dit symposium werd georganiseerd door de provincie Noord-Brabant in opdracht van het IPO. Het doel was om inkopers, beslissers en beleidsmedewerkers van alle provincies te helpen bij hun taak om steeds meer duurzaam in te kopen. Op alle niveaus in een organisatie wordt gewerkt aan bewustwording, bewustzijn, kennis en concrete handelingsperspectieven op het gebied van duurzaamheid.

Workshops
In groepen is actief gewerkt aan het delen van kennis op de gebieden infrastructuur, groenvoorziening, kantooromgeving, vervoer en diensten. Centrale vraag van de dag was: Wat kan ik (als bestuurder, directeur, manager, beleidsmedewerker, inkoper) zelf doen om bij te dragen aan duurzaam inkopen.

Informatiemarkt
Duurzaam inkopen door de overheid creëert ook een markt. Daarom had de organisatie verschillende bedrijven uitgenodigd om een stand in te richten in de ‘bewustwordingsgang’. Naast deelnemers namen ook de bestuurders uitgebreid de tijd om alle stands te bezoeken en zich te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Show
Tijdens het symposium showden enkele modellen allerlei duurzame producten. Hiermee lieten ze zien dat iedereen nu al een keuze kan maken. Ga je voor servies of plastic bekers? Geef je kunstmest aan planten of kies je een product dat niet schadelijk is voor het milieu? De show werd afgesloten met het verzoek om een belofte te doen. Een van de modellen liep rond in een katoenen jurk, waarop beloftes konden worden bevestigd. Beloftes om, samen met de organisatie of met collega’s, te werken aan een duurzame toekomst.

Toekomst
Over een half jaar benadert provincie Noord-Brabant alle deelnemers aan het symposium om te vragen wat er van hun belofte is geworden. Op dit moment werkt de provincie Groningen aan de voorbereiding van een dergelijk symposium. En ook provincie Flevoland heeft laten weten de handschoen op te pakken. 
Bron: Personeelsinformatieblad provincie Noord-Brabant

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Vissen uit de film Finding Nemo ernstig bedreigd

De vissoorten uit de film Finding Nemo moeten dringend beter worden beschermd. Eén op de zes vissen uit deze film wordt met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit een onderzoek van IUCN (International Union for Conservation of Nature) en de Canadese Simon Fraser University.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com