Home Duurzaam Overheid Overheidsvisie Waddenvisserij goede stap

Overheidsvisie Waddenvisserij goede stap

NatuurmonumentenNatuurmonumenten is verheugd met de nieuwe overheidsvisie op visserij in de Waddenzee. Met deze visie krijgt de natuur in de Waddenzee weer de kans zich te herstellen.

Alleen met goed beheer zwemmen er op termijn weer flinke vissen in de Waddenzee. ‘Het is bijzonder dat alle partijen overeenstemming hebben over de richting van de verandering die nodig is,’ aldus een tevreden regiodirecteur Alblas van Natuurmonumenten.

Duurzame visserij
Minister Verburg ontving de visserijvisie uit handen van gedeputeerde Hollenga, regisseur Visserij. De visserij zet de stap naar duurzaamheid, met een Rijke Waddenzee als gezamenlijke uitgangspunt. ‘Dat is winst voor de Waddennatuur en voor de visserij,’ volgens Alblas.

Rente vangen
Dat vindt ook minister Verburg. De visie sluit aan bij de opmerking die zij bij de start van het Programma Rijke Zee eerder dit jaar maakte: ‘Door samen verantwoordelijkheid te nemen en een win-winsituatie te creëren. Door de rente te vangen, en het kapitaal te bewaren, of misschien wel te vergroten.’ De visie is op verzoek van de minister opgesteld en vastgesteld door het Regionaal College van de Wadden, waarin alle overheden zijn vertegenwoordigd. Het verhaal steunt op de inbreng van een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de visserijsector, natuurorganisaties en betrokken overheden.

Drastisch anders
De visie geeft aan dat de visserij en het beleid in de Waddenzee drastisch anders moeten. Om te komen tot een rijke Waddenzee en een duurzame economische tak is een aanpassing van de sector noodzakelijk. Alleen dan ontstaat er de gewenste balans tussen natuur en Waddenvisserij. Het gaat onder meer om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe visserijtechnieken om de natuur te sparen. Vergunningen moeten straks beter aansluiten bij wat de zee biedt en bij het beoogde natuurherstel. 

Samenwerken aan rijke toekomst
Een visserijbeheerplan moet straks de afspraken vastleggen tussen de verschillende sectoren. ’We kunnen nu samenwerken met de visserijsector aan een Rijke Waddenzee. Dit Werelderfgoed is uniek en onmisbaar als tussenstation van honderdduizenden trekvogels. Daar moeten we zuinig op zijn. Als we dat als uitgangspunt nemen, ben ik er van overtuigd dat er kansen zijn voor duurzame visserij in de Waddenzee.’
Bron: natuurmonumenten.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com