Home Duurzaam Overheid Rutte I drukt duurzaamheid de kop in

Rutte I drukt duurzaamheid de kop in

Het kabinet Rutte I grijpt terug naar de oude economie waaruit de financiële crisis en de klimaatcrisis zijn voortgekomen. VVD, CDA en PVV negeren alle kansen op een toekomstgerichte, duurzame kenniseconomie. Dat is de reactie van Milieudefensie op de akkoorden tussen VVD, CDA en PVV.

Dit kabinet heeft de verantwoordelijkheid om Nederland ook over 20 jaar leefbaar te houden. In plaats daarvan kiezen VVD, CDA en PVV voor de aanleg van nog meer snelwegen en zelfs supersnelwegen. Verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat meer wegen meer wegverkeer aantrekken. Dit verkeer komt vervolgens in en voor de steden vaker vast te staan.

Niet alleen milieuorganisaties, maar ook wetenschappers, het Planbureau voor de Leefomgeving en zelfs Bovag en RAI stellen dat betalen voor het aantal kilometers de enige manier is het wegverkeer te verminderen en daarmee van de files af te komen. Toch voeren VVD, CDA en PVV de kilometerheffing niet in. Maatregelen om het wegverkeer te verminderen ontbreken in de akkoorden.

Maximumsnelheid

De drie partijen verhogen daarnaast de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat de hogere snelheidslimiet op termijn voor ongeveer 1,2 procent meer verkeer op de snelwegen zal zorgen omdat de auto aantrekkelijker vervoer wordt. Nog meer files zijn het gevolg.

Bovendien stoten auto's bij 130 kilometer per uur per afgelegde kilometer 10 procent meer CO2 uit dan bij een snelheid van 120, stelt CE Delft. Ook de uitstoot van schadelijk fijnstof en NO2 nemen toe.

Rutte I dendert door op de heilloze weg van meer asfalt van de oude economie. Naast meer files en een hogere uitstoot van schadelijke stoffen vergroot dit beleid onze afhankelijkheid van steeds moeilijker winbare olie met alle gevolgen vandien (bijvoorbeeld de olielekkages in Nigeria en BP-ramp in de Golf van Mexico).

Landbouw

Economisch gewin is voor het kabinet Rutte I het leidende principe voor de landbouw in Nederland. Duurzaamheid is daarbij ondergeschikt aan concurrentiekracht. Het opgaan van Landbouw in het ministerie van Economische Zaken is daarvan een illustratie.

VVD, CDA en PVV stappen af van verdere verduurzaming van de landbouw. Het landelijk gebied zal verder verrommelen omdat het kabinet de regie over bouwplannen verder uit handen geeft en omdat 300 miljoen bezuinigt op natuur en leefomgeving.

Bedrijfsleven

Rutte I maakt het bedrijfsleven verantwoordelijk voor de leefomgeving. In het buitenland wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen volledig aan de multinationals zelf overgelaten. Waar het vorige kabinet nog voorzichtig inzette op een internationaal normerend en juridisch bindend kader, kiezen VVD, CDA en PVV voor volledige vrijwilligheid en vrijblijvendheid op dit terrein.

Tenslotte stelt Rutte I de ondemocratische en niet transparante World Trade Organization (WTO) centraal in het buitenlands-en handelsbeleid. Afspraken binnen de WTO zijn vaak strijdig met goed milieubeleid.

 

AddThis Social Bookmark Button


Semporna hoogste marine biodiversiteit ter wereld

Record aantal soorten gevonden waaronder enkele nieuwe garnalen en krabben. De eerste resultaten van de Semporna Marine Ecological Expedition (SMEE) eind 2010 duiden erop dat Semporna wellicht de hoogste mariene biodiversiteit ter wereld herbergt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com