Home Duurzaam Overheid Budget subsidieregeling isolatieglas uitgeput

Budget subsidieregeling isolatieglas uitgeput

Meer dan 100.000 huishoudens hebben een waardebon voor subsidie op isolatieglas aangevraagd. Het budget van 45 miljoen euro is daarmee uitgeput. Er kunnen nu geen waardebonnen meer worden aangevraagd.

Met de waardebon kan men via de glaszetter een korting van 35 euro per vierkante meter geplaatst isolatieglas krijgen. De subsidieregeling voor isolatieglas is op 1 oktober 2009 geopend. De regeling is onderdeel van de maatregelen die het vorige kabinet heeft genomen om de werkgelegenheid te stimuleren en de CO2 uitstoot te verminderen. Zowel eigenaar-bewoners als verenigingen van eigenaren (VvE’s) hebben gebruik gemaakt van de regeling. Met de waardebonnen kunnen veel koopwoningen worden voorzien van HR+ en/of HR++ glas. De regeling draagt daarmee bij aan het verbeteren van de energiezuinigheid van veel woningen.

 

Glaszetters kunnen de al uitgegeven waardebonnen nog declareren. Dat kan tot de uiterste datum zoals op elke waardebon vermeld, zie ookwww.agentschapnl.nl/isolatieglas .

Meer informatie over deze en andere regelingen voor het energiezuiniger maken van uw huis is te vinden op www.meermetminder.nl

http://www.subsidieisolatieglas.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button


'Combinatie virus en parasiet nekt bijen'

Amerikaanse onderzoekers denken dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het vooralsnog mysterieus verdwijnen van bijenvolken een combinatie is van een virus en een parasiet.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com