Home Duurzaam Overheid Veehouderij in Nederland wordt duurzamer

Veehouderij in Nederland wordt duurzamer

Naast de intensieve varkens- en pluimveehouderij zijn er steeds meer boeren die diervriendelijker en duurzamer produceren.

Schaalvergroting

Bedrijven in de intensieve veehouderij (ook wel bio-industrie genoemd) worden steeds groter. De omvang verschilt per diersoort van duizenden bij varkens tot tienduizenden bij kippen.

De schaalvergroting is mogelijk omdat steeds meer werk wordt geautomatiseerd. Veel bedrijven werken met geautomatiseerde voersystemen en klimaatbeheersing. Door computersystemen die individuele dieren herkennen, kunnen veehouders meer dieren verzorgen.

Biologische veehouderij en scharrelvee

Naast de gangbare veehouderij zijn er steeds meer boeren die diervriendelijker en duurzamer produceren, bijvoorbeeld bij weidemelk, vlees en eieren van scharreldieren en biologische producten.

Deze dieren krijgen meer ruimte, hebben een (overdekte) uitloop en daglicht in de stallen. Deze maatregelen gaan verder dan de wettelijke normen voor dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en milieu

In de veehouderij gelden regels voor dierenwelzijn. De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het welzijn van dieren te verbeteren.

Voorbeelden zijn het verbod om vleeskalveren in eenlingboxen te houden, het besluit om de legbatterij vanaf 2012 te verbieden, verplichte groepshuisvesting voor zeugen per 2013 en regelgeving voor vleeskuikens. Het kabinet wil ook lange afstandstransport van dieren zoveel mogelijk in EU-verband beperken.

Veehouderij heeft ook gevolgen voor het milieu, zoals de uitstoot van ammoniak, fijn stof, broeikasgassen, en stikstof en fosfaat in mest.

De overheid streeft ernaar dat de gehele veehouderij tegen 2023 zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk is. Dit betekent dat de sector produceert met respect voor dier, milieu en mens.

 

AddThis Social Bookmark Button


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiƫle steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com