Home Duurzaam Overheid "Burger vertrouwt groene subsidies niet meer"

"Burger vertrouwt groene subsidies niet meer"

Een plotselinge stop op de energiesubsidie voor maatwerkadvies zorgt voor wantrouwen bij consumenten. Een consistenter beleid kan burgers beter aanzetten om energie te besparen en zo bij te dragen aan gestelde klimaatdoelen, stelt Hans Haring, wethouder van o.a. Milieu en Duurzaam Zoetermeer van de gemeente Zoetermeer.

Door Daniëlle van Gils

"Laat me voorop stellen dat het goed is dat er dit soort subsidies zijn. Subsidies zijn een belangrijk instrument als het gaat om energiebesparing; er is een hoop winst te behalen. 30% van de CO2-uitstoot komt van woningen en bebouwing, waarbij verwarming een grote rol speelt. Het gaat dan met name om oudere woningen, uit de jaren '60 en '70. Voor die energiebesparing zijn verschillende subsidies. Sommige geven een bijdrage voor de feitelijke aanschaf zelf - bijvoorbeeld voor zonnepanelen - en andere geven een bijdrage voor adviezen voor energiebesparing, zodat de consument daarmee aan de slag kan. Mij gaat het om die laatste soort subsidie, het maatwerkadvies. Het beleid daarvan is niet structureel genoeg."

"De subsidie voor een maatwerkadvies levert een bijdrage in de kosten voor dat advies, zodat de kosten daarvan voor de consument laag kunnen blijven. De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk om aan haar burgers duidelijk te maken wat de overheid doet en welke subsidiemogelijkheden burgers hebben. Binnen de gemeente is er bijvoorbeeld een bijdrage mogelijk in de kosten voor extra dubbel glas, HR++-glas. Vanuit de Rijksoverheid is er dan het maatwerkadvies, waarvoor een einddatum was gesteld [eind december 2010]. Op het moment dat wij burgers informeerden over de subsidie, zagen we nog geen aanleiding dat het voor die tijd zou stoppen. Dat lieten we burgers ook weten, dat het er voorlopig nog zou zijn. We spoorden ze aan, 'kijk wat je kunt doen op het gebied van energiebesparing'. Het maatwerkadvies laat concrete acties voor energiebesparing zien, en het is een duwtje in de rug van de consument die energie wil besparen. En dan stopt de subsidie voor maatwerkadvies er ineens mee. Daar worden burgers schichtig van, en worden ze boos. Zo'n subsidie komt dan in een verkeerd daglicht te staan, terwijl het juist een goede maatregel is voor energiebesparing."

 

Consistentie

"De subsidie is een goede stimulans voor de aanschaf van een maatwerkadvies"

"Het belangrijkste bij een mogelijk nieuwe subsidie is consistentie. Mensen gaan niet van de een op andere dag over tot aanschaf van zo'n maatwerkadvies. Het gaat om een langere periode. Ze zijn er eerst mee bezig, denken erover na, voordat ze het aanschaffen. De subsidie is een goede stimulans om ze over de drempel te trekken. Stop je de subsidie, dan stop je dat proces van aanschaf. Voor vertrouwen in de subsidiemaatregel moet de Rijksoverheid deze een tijd willen én kunnen volhouden."

Bron: changemagazine.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com