Home Duurzaam Overheid Stadskantoor R'dam: duurzame herontwikkeling

Stadskantoor R'dam: duurzame herontwikkeling

Voorontwerp nieuw Stadskantoor gemeente Rotterdam: duurzame herontwikkeling - Het Schetsontwerp van architectenbureau OMA is in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgewerkt in een Voorontwerp.

Naar aanleiding hiervan legt het College van B&W een advies voor aan de gemeenteraad met het investeringskrediet voor de herontwikkeling van het Stadskantoor. Na het besluit van de raad selecteert de gemeente een marktpartij die op basis van dit Voorontwerp de ontwikkeling van het Stadskantoor verder zal uitwerken en realiseren.

Unieke kwalificatie duurzaamheid

De gemeente ziet het Stadskantoor als een voorbeeldproject en wil daarom dat het Stadskantoor zo duurzaam mogelijk wordt herontwikkeld met architectuur van een internationale allure. Het Voorontwerp voldoet aan al de eisen die bij aanvang van het project zijn gesteld op gebied van stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en financiën. Zo behaalt het ontwerp van het Stadskantoor de standaard BREEAM Excellent, een internationaal erkende standaard voor de duurzaamheid van gebouwen. Niet eerder behaalde een binnenstedelijk project deze kwalificatie.

Programma

Het nieuwe Stadskantoor biedt straks plaats aan kantoren van de gemeente Rotterdam, de grootste Stadswinkel van Rotterdam, een passage en een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er woningen, winkels en horeca. Dit programma is in 2009 door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld. Wel kiest de gemeente in vergelijking met het toenmalige programma nu voor een mix van woningen voor zowel starters (de helft van de 92 woningen) als voor midden en hogere inkomens. Hiermee wil de gemeente optimaal aansluiten bij de huidige behoefte op de woonmarkt en bijdragen aan de collegedoelstelling om midden en hogere inkomens aan de stad te binden.
Bron: duurzamegemeente.nl

Wonen, werken en leven in Rotterdam

Het Stadskantoor in Rotterdam

 

AddThis Social Bookmark Button


Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com