Home Duurzaam Overheid Brazilie verliest geloofwaardigheid

Brazilie verliest geloofwaardigheid

Het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een nieuwe Boswet die grootschalige houtkap in de Amazone mogelijk maakt. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt dat Brazilië daarmee zijn positie als wereldleider op het gebied van natuurbehoud en het tegengaan van klimaatverandering verkwanselt.

Het Huis van Afgevaardigden ging in de nacht van dinsdag 24 mei op woensdag 25 mei met overweldigende meerderheid -410 stemmen voor en 63 stemmen tegen- akkoord met de nieuwe Boswet. De wet bepaalt per regio hoeveel oppervlakte van een perceel bebost moet blijven. Momenteel is dat in de Amazone 80% en in de Cerrado (Braziliaanse savanne) slechts 20%. De nieuwe wet maakt het mogelijk om op veel grotere schaal te ontbossen. Bovendien biedt de nieuwe boswet amnestie aan boeren die de afgelopen jaren illegaal stukken land kaal kapten.

Het WNF vreest dat de nieuwe wet niet alleen desastreuze gevolgen zal hebben voor de Braziliaanse bossen, maar ook voor het uitsterven van soorten, bescherming van de waterkwaliteit en het tegengaan van de wereldwijde klimaatverandering.

Voortouw

,,Deze wet haalt in een klap al het Braziliaanse beleid op het gebied van natuurbehoud van de afgelopen veertig jaar onderuit,’’ zegt Johan van de Gronden, directeur WNF. Zeker de afgelopen jaren nam het land het voortouw waar het ging om de ontwikkeling van een groene economie, de bescherming van soorten, scenario’s om klimaatverandering tegen te gaan en boekte goede resultaten om de ontbossing in het land terug te dringen.

De nieuwe boswet zou nodig zijn om verdere economische ontwikkeling door de aanleg van landbouwgronden in Brazilie mogelijk te maken. Studies van het WNF in Brazilië wijzen echter uit dat deze economische ontwikkeling ook mogelijk is door het huidige arsenaal aan landbouwgrond optimaler in te zetten en de opbrengst per hectare te verhogen.

Ook is berekend dat de nieuwe wet 25 miljard ton extra CO2-uitstoot oplevert. En dat terwijl Brazilie in de Verenigde Naties heeft beloofd om de uitstoot van het land in 2020 met 1 miljard ton terug te brengen.

Voorproefje

Afgelopen week werd een voorproefje zichtbaar van de mogelijke consequenties van de nieuwe boswet. Uit onderzoek bleek dat in het Braziliaanse deel van de Amazone het afgelopen jaar bijna zes keer meer ontbost was dan in het jaar daarvoor. In de deelstaat Mato Grosso, waar veel vee wordt gehouden en soja verbouwd, werd in de afgelopen april zelfs meer ontbost dan in het hele jaar ervoor. . Grote stukken bos worden in rap tempo kaal gehaald, bijvoorbeeld door een dikke ketting tussen twee tractoren te spannen en te gaan rijden. Deskundigen vermoeden dat veel boeren vast een voorschot nemen op de invoering van de nieuwe boswet die hun illegale praktijken legaliseert.

Komende maanden

Het WNF vindt dat Brazilie de geloofwaardigheid als groene wereldleider verliest door deze wet aan te nemen. De natuurbeschermingsorganisatie zet de komende maanden alles op alles om de Braziliaanse Senaat, die de wet moet bekrachtigen, tot inkeer te brengen. Mocht dat niet lukken dan is de hoop gevestigd op de Braziliaanse president Dilma Rousseff die haar veto kan uitspreken over de wet.

Wie zelf een bijdrage wil leveren aan het tegengaan van de wereldwijde ontbossing, koopt papier- en houtproducten met het FSC-keurmerk.

 

AddThis Social Bookmark Button


20 procent in 2020

20 procent van de waardevolle natuurgebieden op aarde moet in 2020 beschermd zijn. Geen verdere ontbossing in 2020 en het tot staan brengen van het uitsterven van plant- en diersoorten.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com