Home Duurzaam Overheid Amsterdamse subsidies voor groene daken centraal

Amsterdamse subsidies voor groene daken centraal

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat alle Amsterdamse subsidies voor groene daken en gevels vanaf 2012 centraal worden geregeld. De partij vindt het in deze tijd van crisis onhoudbaar dat er verschillende potjes bestaan met hetzelfde doel. Centraal beheer van de subsidiepot is efficiënter en levert dus relatief meer geld op voor het aanleggen van groene daken, zonder dat het de gemeente of de burger meer geld gaat kosten. Bovendien leidt een centrale subsidie tot meer duidelijkheid voor bedrijven en burgers, aldus de partij.

Nu bestaan er in Amsterdam nog vijf verschillende subsidies voor groene daken. De stadsdelen Centrum, Nieuw-West, West en Zuid bieden ieder een eigen subsidie aan en ook de centrale stad kent een regeling. Mogelijk komt nu ook stadsdeel Oost met een subsidie voor groene daken. Ieder stadsdeel heeft eigen voorwaarden voor de subsidieverstrekking. Globaal geldt dat eigenaren van een dak tot 40 m² terecht kunnen bij het stadsdeel, terwijl aanvragers van een groter dak de subsidie moeten aanvragen bij de centrale stad. Alleen de subsidieregeling van Nieuw-West overlapt met de regeling van de centrale stad.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Bij veel stadsdelen zit de subsidiepot halverwege de periode of zelfs aan het einde van de regeling nog tamelijk vol. En dat terwijl de subsidie voor groene daken in de centrale stad halverwege het jaar al op was. Deze inefficiënte gang van zaken moet snel worden verbeterd. Het kost onnodig veel geld en het wekt verwarring bij de burger, die niet weet wat het verschil is tussen al deze subsidies. Beheer de subsidiepotjes centraal en trek de voorwaarden op een lijn. Niet in iedere regeling zijn bijvoorbeeld strenge eisen opgenomen ten aanzien van het waterbergend of isolerend vermogen van een dak, terwijl daar juist de winst voor bewoners en voor de stad zit.’

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


'Combinatie virus en parasiet nekt bijen'

Amerikaanse onderzoekers denken dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het vooralsnog mysterieus verdwijnen van bijenvolken een combinatie is van een virus en een parasiet.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com