Home Duurzaam Overheid Klimaatdoelen voor Nederland

Klimaatdoelen voor Nederland

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het programma 'Schoon en Zuinig' beschrijft het kabinet de ambities voor Nederland.Minister Cramer (VROM) coördineert het project 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'. Het project wordt uitgevoerd door zeven bewindspersonen. Het beschikbare budget loopt op van in totaal 1,5 miljard euro in 2008 naar 1,9 miljard euro per jaar in 2011.

Doelen
De doelen van het programma zijn:
de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) in 2020 met 30% verminderen ten opzichte van 1990;
de energiebesparing verdubbelen naar 2% per jaar;
het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% naar 20% van het totale energiegebruik.
Volgens het kabinet zijn deze doelen te bereiken met de maatregelen uit het programma en met innovatie. Nederland is wel afhankelijk van Europese besluitvorming.

Lasten verschuiven
Het kabinet wil met het programma de lasten niet verzwaren, maar verschuiven: wie vervuilt, gaat meer betalen en wie bespaart, wordt beloond.

De overheid ondersteunt mensen bij het besparen van energie, onder meer met een subsidie voor duurzame energie in huis.

Verder worden vervuilende auto's duurder en energiezuinige auto's goedkoper. Ook gaan bedrijven meer betalen voor de uitstoot van CO2. Dit moet hen aansporen nieuwe, energiezuinige producten te ontwikkelen.

Tussentijdse verkenning
Nederland haalt naar verwachting de milieudoelen voor 2011 voor biobrandstoffen  Het doel voor duurzame energie kan zelfs worden overtroffen. Daen uitstoot van broeikasgassen.t blijkt uit een tussentijdse verkenning van het klimaatbeleid en de monitor Schoon en Zuinig 2008.

Het tempo van energiebesparing (1,4 tot 1,8% per jaar) blijft achter bij het doel van 2%. Het kabinet heeft bij het aanvullend beleidsakkoord onder meer extra geld uitgetrokken om energie te besparen in woningen en gebouwen.

Provincies
De provincies investeren tot en met 2011 ten minste 200 miljoen euro eigen geld in klimaat- en energieprojecten. Het Interprovinciaal overleg (IPO) en minister Cramer hebben hiervoor op 14 januari 2009 een akkoord ondertekend.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Semporna hoogste marine biodiversiteit ter wereld

Record aantal soorten gevonden waaronder enkele nieuwe garnalen en krabben. De eerste resultaten van de Semporna Marine Ecological Expedition (SMEE) eind 2010 duiden erop dat Semporna wellicht de hoogste mariene biodiversiteit ter wereld herbergt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com