Home Duurzaam Overige Nederlandse banken: duurzame energie met wetgeving stimuleren.

Nederlandse banken: duurzame energie met wetgeving stimuleren.

Belangrijke oproep aan vooravond klimaattop Kopenhagen. De klimaatverklaring die vandaag door tien grote Nederlandse banken naar buiten is gebracht, wordt door de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer verwelkomd. Met name de oproep aan de Nederlandse regering om te komen met een “(wettelijk) systeem” die marktpartijen “de middelen en het vertrouwen geeft om fors te investeren in duurzame energie” is een belangrijk signaal aan de politiek. De banken richten zich ook op de onderhandelaars in Kopenhagen met de oproep om vol in te zetten op een robuust klimaatakkoord. Verder erkennen de banken in de verklaring, dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben en beloven in de financiering en investeringen meer aandacht te zullen geven aan duurzame energie.

“Ik hoop dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken deze oproep uit de financiële wereld ter harte neemt. Dat kan ze doen door de huidige ingewikkelde Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) op de schop te nemen. Duitsland heeft bewezen, dat een begrijpelijk subsidiebeleid zonder harde budgetgrenzen zeer effectief én betaalbaar is,” aldus Willem Verhaak van Milieudefensie, woordvoerder namens de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer.

De oproep van de banken komt uit een onverwachte hoek en komt op een belangrijk moment. De Nederlandse regering kan deze steun in de rug bij de klimaattop in Kopenhagen goed gebruiken. Het onderstreept, dat steeds meer burgers en bedrijven doordrongen raken van het belang van een stevig klimaatakkoord.

Willem Verhaak:”We verwelkomen deze verklaring als een mooie stap in de goede richting. Het is goed dat banken toezeggen ook zelf meer in duurzame energieprojecten te gaan investeren. We gaan ervan uit dat ze dit voornemen snel concreet maken.”

Via eerlijkebankwijzer.nl kunnen spaarders nu bewuster kiezen voor een bank en deze op tal van thema's van klimaat tot wapens vergelijken. De Eerlijke Bankwijzer gaat de komende maanden met medewerking van de banken een onderzoek doen naar de investeringen van banken in duurzame energie. De resultaten hiervan zullen voor 1 april 2010 worden gepubliceerd. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van FNV, Amnesty International, Oxfam Novib en Milieudefensie en is op 22 januari 2009 formeel gelanceerd.
Persbericht: milieudefensie.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Visrijk Lake Niassa krijgt beschermde status

Lake Niassa, het meer dat de meeste verschillende soorten vis op aarde telt, is vandaag door de regering van Mozambique uitgeroepen tot beschermd gebied. Het meer, dat ook wel Lake Malawi wordt genoemd, is het eerste zoetwaternatuurgebied in Mozambique dat een beschermde status krijgt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com