Home Duurzaam Overige 'Voedselbalans' peilt duurzaam denken en doen

'Voedselbalans' peilt duurzaam denken en doen

In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) meet een consortium onder leiding van Wageningen University & Research centre hoe consumenten denken over duurzaam voedsel en hoe zij dat vertalen naar de aankoop van duurzame producten. Daarnaast peilt het consortium hoe de aanbieders van voedsel - supermarkten, catering, horeca en levensmiddelenfabrikanten -  duurzame consumptie stimuleren. Dit wordt periodiek gepubliceerd in de Voedselbalans, zodat trends zichtbaar worden in de beleving en het gedrag van consumenten en van de aanbieders van voedsel.

Sleutelrol voor de consument

Het ministerie van EL&I zet in op verduurzaming van ons voedselsysteem, waarbij geproduceerd wordt met respect voor milieu, mens en dier. De consument speelt hierbij een sleutelrol. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de consument over voedsel denkt. De Voedselbalans brengt dit in beeld en laat ook zien welke keuzes de consument maakt. Zo wordt duidelijk welke factoren het denken en doen van consumenten beïnvloeden.

De inzet van bedrijven

De keuze van de consument wordt sterk bepaald door de aanbieders van voedsel. Als er geen duurzaam geproduceerd voedsel in de winkel ligt, kun je het ook niet kopen. En ook: als aanbieders actief inzetten op promotieacties van duurzaam voedsel wordt het de consument makkelijker gemaakt. Daarom worden ook de bedrijven tegen het licht gehouden die voedingsmiddelen verkopen. Het gaat hierbij zowel om supermarkten, levensmiddelenfabrikanten van A-merken als om cateraars en horecabedrijven. Gemeten wordt hoe aanbieders over duurzaamheid denken en wat ze doen om consumenten te stimuleren om meer duurzaam geproduceerd voedsel te kopen.

Bijstellen van beleid

De Voedselbalans zal een beeld geven dat kan dienen als basis voor het bijstellen van het overheidsbeleid voor verduurzaming van het voedselsysteem. Ook kan het een inspiratiebron zijn voor het handelen van marktpartijen. De eerste resultaten van de Voedselbalans worden verwacht in het voorjaar van 2011

Bron: LEI

 

AddThis Social Bookmark Button


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com