Home Duurzaam Overige Eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit

Eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit

Radboud Universiteit eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft, als eerste Nederlandse universiteit, het ISO 14001 certificaat voor milieuzorg ontvangen. Daarmee wordt door een onafhankelijke, certificerende instantie vastgesteld dat de Radboud Universiteit een milieubewuste universiteit is.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm. Het certificaat geeft vertrouwen dat de naleving van wettelijke milieueisen geborgd is en dat de  universiteit werkt aan continue verbetering van haar prestaties op milieugebied.

Huygensgebouw grote energiebespaarder

De Radboud Universiteit werkt met haar milieuzorgsysteem en milieubeleidsplannen al jarenlang aan zorgvuldig energie- en afvalstoffenbeleid op haar groene campus. Vooral het nieuwe Huygensgebouw levert een aanzienlijke afname van milieubelasting. Zo is de afgelopen jaren veertig procent bespaard op drinkwater en ruim zestig procent op aardgas.

Arbo- en Milieudienst

Het behalen van het certificaat markeert het einde van een intensief traject van voorbereiding dat is geleid door de universitaire Arbo- en Milieudienst in samenwerking met het Universitair Vastgoedbedrijf. Zo zijn de procedures voor registratie en terugkoppeling van milieubelasting zorgvuldiger vastgelegd en zijn er gesprekken gevoerd met faculteiten over verdere terugbrenging van milieubelasting. De audits zijn uitgevoerd door het certificerende bureau DNV.

Voordelen voor verwerven opdrachtonderzoek

Het ISO 14001 certificaat heeft directe voordelen voor faculteiten en instituten die opdrachten uitvoeren voor externe partijen. Het verwerven van externe opdrachten wordt eenvoudiger. Vooral bij opdrachten van overheden wordt - in het kader van duurzaam inkopen - steeds vaker gevraagd naar een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Nieuwe milieubeleidsplan 2011

De Radboud Universiteit Nijmegen zal doorgaan met continue verbetering van de milieuzorg: het beheersen van het nog steeds stijgende elektriciteitsgebruik, verder terugdringen van de stroom afvalstoffen en het behouden van een groene campus. Medio 2011 zal in het nieuwe milieubeleidsplan meer duidelijkheid gegeven worden over de beleidslijn voor de komende jaren.

 

 

AddThis Social Bookmark Button

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


Alle 47.800 soorten van Nederland in één boek

In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal. Op 25 november neemt Ronald Plasterk het eerste exemplaar van deze uitgave van NCB Naturalis en Stichting EIS-Nederland in ontvangst.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com