Home Duurzaam Produceren Stimulans voor verduurzaming aquacultuur

Stimulans voor verduurzaming aquacultuur

Voor een aantal veel gekweekte vissoorten is een duurzaamheidsmaatlat vastgesteld. Met behulp van deze Maatlat Duurzame Aquacultuur stimuleren minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Jacqueline Cramer van Milieu de verduurzaming van de Nederlandse viskweeksector. Zij doen dit door middel van fiscale maatregelen die zijn verbonden aan investeringen in de bouw of verbouwing van viskwekerijen. De ministeries gaven in 2008 opdracht aan SMK (Stichting Milieukeur) om een Maatlat Duurzame Aquacultuur te ontwikkelen.

Doordat een groot aantal visbestanden onder druk staat en door de wereldwijd stijgende vraag van de consument naar vis is de sector op zoek gegaan naar alternatieven voor de traditionele vangst. Eén daarvan is het kweken van vis, schaal- en schelpdieren (aquacultuur).

Criteria
De criteria van de Maatlat Duurzame Aquacultuur kwamen tot stand op basis van onderzoek uitgevoerd door Imares (Wageningen UR) en met medewerking en inspraak van de Dierenbescherming, Stichting De Noordzee en ondernemers uit de sector en toeleveranciers. Viskwekerijen die het certificaat behalen, komen in aanmerking voor fiscale stimuleringsregelingen van de overheid op het gebied van duurzaamheid en milieu (MIA en Vamil).

Duurzaamheidsthema's
De Maatlat Duurzame Aquacultuur is opgesteld voor de vissoorten van de geslachten Oreochromis (tilapia), Clarias en Heterobranchus (meervalsoorten). De maatlat richt zich op drie duurzaamheidsthema's, namelijk dierenwelzijn- en gezondheid, energie- en watergebruik, en voeders. Hierbij worden aspecten meegenomen als type kweeksysteem, geneesmiddelengebruik, dodingsmethode, gebruik van energie en water, transport van vis, herkomst van voeders en voerverbruik.

Succesvol instrument
De ontwikkeling van de criteria voor viskwekerijen is op eenzelfde wijze aangepakt als voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit is een vergelijkbaar systeem voor veestallen dat zich heeft bewezen als een succesvol instrument. De ministeries van LNV en VROM en SMK beschouwen de invoering van de Maatlat Duurzame Aquacultuur dan ook als een belangrijke stap om milieu en dierwelzijn in de aquacultuur te verbeteren.
Bron: minlnv.nl

Kijk ook op: www.duurzamevisteelt.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Nederlanders vinden nieuwe soorten op Borneo

Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com