Home Duurzaam Vervoer Visie op toekomstig elektrisch vervoer op Schiphol

Visie op toekomstig elektrisch vervoer op Schiphol

Op maandag 7 juni presenteert de TU Delft haar toekomstvisie op elektrisch vervoer zoals toegepast in theGROUNDS, platform en proeftuin van Amsterdam Airport Schiphol. Cruciaal element daarin is een parkeergarage waarin de voertuigen niet alleen automatisch worden geparkeerd en opgeladen, maar die ook de rol van (duurzame) energieproducent kan krijgen.
Opladen
De grootschalige introductie van elektrische voertuigen heeft nogal wat consequenties voor de inrichting van onze steden; gebruikers moeten hun voertuig immers gemakkelijk kunnen opladen en in steden is daar niet altijd ruimte voor. Een andere stedelijke ontwikkeling is dat daar steeds meer duurzame energie decentraal wordt opgewekt (vooral zonne- en windenergie). Dat betekent een uitbreiding van de energie-infrastructuur die ook ingezet kan worden voor het laden van elektrische voertuigen. In grote stedelijke gebieden biedt dit kansen voor een (gedeeltelijk) zelfvoorzienend elektrisch vervoers¬systeem.
 
DIEMIGO
In het project DIEMIGO binnen theGROUNDS hebben onderzoekers van de TU Delft deze ontwikkelingen en vragen uitgewerkt in een toekomstscenario voor Schiphol voor het jaar 2030. theGROUNDS is hèt platform en de proeftuin van Amsterdam Airport Schiphol waar de universiteit samen met bedrijven en andere kennisinstellingen gezamenlijk innovatieve toepassingen kan ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. TU Delft is samen met Wageningen University & Research Centre, Imtech en TNO de eerste partner die in theGROUNDS participeert.
 
Duurzaam knooppunt
In het ontwerpstadium is al rekening gehouden met een passende stedenbouwkundige opzet. Bij het inrichten van (stedelijke) gebieden is het immers niet verstandig de factor mobiliteit pas later toe te voegen aan de plannenmakerij, zeker niet bij elektrisch vervoer. Het in DIEMIGO ontworpen terrein is duurzaam, comfortabel en stil en fungeert als knoop- en overstappunt voor 9400 elektrische voertuigen per dag. Het terrein wordt bebouwd met zonnepanelen en er zijn grote, stille binnengebieden gecreëerd. Dit zijn ontspanningsgebieden, maar op termijn kunnen ze ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van biomassa.
 
Park&Charge
Cruciaal onderdeel van het ontwerp is de Park&Charge, een automatische parkeergarage voor lang parkeren met zonnepanelen op het dak en de gevels. De elektrische auto’s worden automatisch naar een beschikbare plek gebracht en opgeladen via inductie, een vorm van energie-overdracht zonder fysiek contact tussen voertuig en lader (vergelijkbaar met de elektrische tandenborstel).
De rol van de parkeergarage kan mogelijk nog verder reiken. De accu’s van de geparkeerde auto’s vormen namelijk een potentiële buffer voor het lokale elektriciteitsnetwerk. De accu’s worden dan vanuit het netwerk opgeladen als er voldoende duurzame energie beschikbaar is, en leveren op ander momenten energie terug aan het netwerk.
 
E-car 2030
De Delftse onderzoekers hebben in dit project tevens bijbehorende nieuwe elektrische vervoersconcepten ontwikkeld, zoals de E-car 2030. Dit is een compact elektrisch voertuig voor twee personen speciaal gericht op automatisch parkeren en inductief opladen. Een ander voorbeeld is de E-rope monorail. Dit is openbaar vervoer maar biedt wel privacy door een eigen cabine. Voor de laatste kilometers naar de bestemming kan een passagier gebruikmaken van een ultralichte, opvouwbare elektrische step. Deze nieuwe vervoersconcepten gaan niet uit van de gedachte dat iedereen altijd elektrisch zal rijden, maar eerder dat men in de toekomst op elk moment het meest passende vervoersmiddel kiest.
 
theGROUNDS
theGROUNDS is hèt platform en de proeftuin van Amsterdam Airport Schiphol waar gerenommeerde bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatieve toepassingen ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie uitgesproken om in 2012 CO2-neutraal te zijn en in 2020 zelf 20% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Met de innovatieve toepassingen die theGROUNDS oplevert, kan Schiphol deze doelstellingen versneld realiseren. De eerste cases die de partners gezamenlijk aanpakken zijn oplossingen op het gebied van energie, water en mobiliteit. www.thegrounds.com

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Sumatraanse olifant zwaar onder druk

De Sumatraanse olifant dreigt binnen een generatie uit te sterven. Het voortbestaan van deze ondersoort van de Aziaitische olifant komt steeds verder onder druk te staan omdat het leefgebied van het dier in rap tempo verdwijnt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com