Home Ecologie Doen Bouw Aardehuizen Olst weer een stap dichterbij

Bouw Aardehuizen Olst weer een stap dichterbij

Op maandag 21 juni vindt de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging Aardehuis, SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe. Hierin spreken de partijen hun samenwerking uit voor de ontwikkeling van het project Aardehuizen in Olst.

Het is een uniek project dat zeker ook de belangstelling van de internationale bouwwereld zal trekken. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat het bouwen van 25 Aardehuizen haalbaar is in Olst en alle partijen werken nu samen om dit te bewerkstelligen.

De samenwerkingspartners geven met hun handtekening en een bijzondere, symbolische handeling het startsein voor de laatste voorbereidingfase. Paul Hendriksen, voorzitter van Vereniging Aardehuis, over dit samenwerkingsverband: “Het vraagt visie en ondernemingszin om een dergelijk project te willen aangaan. Deze gemeente en woningcorporatie laten zien dat zij daarover beschikken.”

Een Aardehuis is een op de Nederlandse omstandigheden aangepast concept dat internationaal beter bekend staat als ‘Earthship’. Een Aardehuis voorziet de bewoners niet alleen van onderdak, maar door slimme en eenvoudige technieken ook van schoon water, elektriciteit, voedsel en een stabiel binnenklimaat. De milieubelasting is tijdens de bouw en het bewonen extreem laag. Het ontwerp is gericht op het optimaal benutten van thermische massa, onder meer door de huizen gedeeltelijk in te graven, de dragende muren uit met aangestampte aarde gevulde (gebruikte) autobanden te vervaardigen en de gehele zuidzijde te laten bestaan uit een glazen serre. Door middel van dakkoepels of solartubes kan als nodig in de achterste helft van het huis meer licht binnengehaald worden. Daarnaast komen er helofytenfilters of living machines voor het zuiveren van gebruikt water en de electriciteit wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en eventueel windmolens. Naast 25 woningen staan ook een bezoekers- en cursuscentrum en een gemeenschapshuis op de planning.
Bron: omslag.nl

www.earthship.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com