Home Energie Biomassa Meer stabiliteit en evenwicht van de graanprijs

Meer stabiliteit en evenwicht van de graanprijs

Meer stabiliteit en evenwicht van de graanprijs in Europa is mogelijk als periodieke graanoverschotten worden verwerkt tot duurzame energie (bio-ethanol). Die conclusie trekt het LEI in een studie, die is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw. De vakgroep LTO Akkerbouw heeft het idee bij het productschap aangekaart en gevraagd om het onderzoek.
Voorzitter Jaap Haanstra van de LTO-vakgroep is positief over de uitkomst van de LEI-studie: ,,Ik ben blij dat ons idee de rekentoetsen van de LEI-deskundigen heeft doorstaan. De LEI-analyses zijn een goede basis om verder te werken aan draagvlak voor ons plan in Europa.”
 
De graanprijs vertoonde de afgelopen jaren heftige schommelingen: in 2007 steeg de prijs tot boven de 250 euro per ton en daalde in 2008 tot rond 100 euro per ton. De EU-graanprijs is niet alleen belangrijk voor de graansector; door de spilfunctie van de graanprijs werken sterke prijsfluctuaties ook door in prijzen van andere producten als consumptieaardappelen, uien en conserven.
 
Het rapport 'Stabilisatie graanmarkten door flexibel gebruik van graan voor bio-ethanol' is vandaag gepubliceerd. Het LEI heeft meerdere scenario’s doorgerekend. Als de EU-graanproductie 5% hoger ligt dan de vraag, heeft het akkerbouwplan het gewenste effect op de Europese graanmarkten. Ook bij een overschot van 10% werkt het instrument stabiliserend, al zal de graanprijs toch enigszins dalen. Extreme productiestijgingen van 10% of meer komen echter slechts eens in de twintig jaar voor, terwijl die van rond 5% zich naar verwachting eens in de drie jaar voordoen.
 
Uitgegaan is van een in Europa verplichte bijmenging van biobrandstoffen in de transportsector. Haanstra licht toe dat het idee van zijn vakgroep is gebaseerd op bestaande instrumenten en regelgeving: ,,Het is een combinatie van een moderne marktgerichte manier om het belang van de sector te dienen en tegelijkertijd maatschappelijke doelen als milieu en klimaat".
 
De vakgroepvoorzitter benadrukt, dat een stabiele graanprijs in het belang is van zowel alle ketenpartijen in de graansector, als van de consument. Met een min of meer stabiele graanprijs wordt bovendien een verstoring van economieën in ontwikkeling voorkomen. De graanoverschotten worden weggewerkt, waardoor geen afzet meer nodig is op de wereldmarkt. Bovendien heeft fabricage van bio-ethanol een bijproduct in de vorm van plantaardig eiwit, dat prima geschikt is voor diervoer. Dit wordt nu in grote hoeveelheden uit andere werelddelen geïmporteerd”.
 
Haanstra ziet beslist mogelijkheden voor het plan van zijn vakgroep: ,,Belangrijk is nu dat het plan voldoende steun krijgt in Europa. Als interventievoorraden straks alleen als reservevoorraden worden aangewend om echte voedseltekorten in Europa of elders ter wereld aan te zuiveren en niet om prijzen te drukken, dan is dit een prima instrumentarium om de Europese graanmarkten hun werk te laten doen.”
Bron: persbericht van LTO Nederland en het Productschap Akkerbouw

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com