Home Energie Biomassa Geen rem op gebruik voedselgewassen als biobrandstof

Geen rem op gebruik voedselgewassen als biobrandstof

Europese ministers weigeren rem te zetten op voedsel in benzinetank Milieudefensie wel positief over inzet minister Kamp.

 

De Europese energieministers zijn er vandaag in Brussel niet in geslaagd om een rem te zetten op het gebruik voedselgewassen als biobrandstof. Milieudefensie is teleurgesteld, omdat dit betekent dat biobrandstofproductie kan blijven concurreren met de voedselproductie, met honger als gevolg. Bovendien leiden biobrandstoffen, zoals palmolie, door ontbossing en veengrondontginning bij de aanleg van plantages in Zuidelijke landen tot grote klimaatschade.

De ministers debatteerden vandaag over een voorstel om het bijmengpercentage voor biobrandstoffen die gemaakt zijn van voedselgewassen, zoals palmolie, te begrenzen op 7 procent. Een kopgroep waarin naast Nederland ook België, Denemarken, Italië en Luxemburg zitting hebben, vond deze grens te hoog: op dit moment wordt er 4,6 procent bijgemend, en met het verhogen van dat percentage tot 7 zou de groeiende Europese vraag naar biobrandstoffen teveel extra negatieve sociale en milieugevolgen veroorzaken. Die stijging zou namelijk betekenen dat het voedsel van nog eens 69 miljoen mensen extra in Europese auto's mag worden opgestookt en dat er een extra hoeveelheid broekasgassen uitgestoten zou mogen worden die gelijk staat aan de uitstoot van 18 miljoen auto's.

Een compromis, zoals een percentage van 5 of 6 procent, zoals eerder voorgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement, was niet mogelijk wegens verzet van vooral Polen en Hongarije, die zelfs de grens van 7 procent nog te laag vonden.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “Het gebruik van voedselgewassen om onze auto's te laten rijden is onnodig en immoreel en moet dus zo snel mogelijk gestopt worden. Dat dit vandaag niet is gelukt -wat ongetwijfeld het gevolg is van de lobby van allerlei sectoren die brood zien in deze business- is slecht voor het milieu en voor de armen in de wereld. Een lichtpuntje is wel, dat de Nederlandse energieminister Henk Kamp zijn rug recht heeft gehouden en zich bleef verzetten tegen de grens van 7 procent. Kamp verdient daarvoor een compliment en wij roepen hem en de Nederlandse regering op om zich ook in de toekomst te blijven inzetten voor een rem op het gebruik van voedsel als biobrandstof.”

2014

Milieudefensie verwacht dat het voorstel over begrenzing van het gebruik van voedsel als autobrandstof in de tweede helft van 2014 opnieuw op de agenda van de energieministers zal staan. Ook het Europees Parlement zal er dan, tijdens een zogeheten tweede lezing, over praten. Er zijn dus nog steeds kansen om alsnog paal en perk te stellen aan het gebruik van voedselgewassen als autobrandstof.

Milieudefensie en haar koepelorganisatie Friends of the Earth voeren al jaren campagne tegen de opmars van biobrandstoffen. De groeiende Europese vraag leidt tot het gebruik van steeds meer landbouwgrond voor biobrandstofplantages in Zuidelijke landen, met tekorten aan voedsel en stijgende voedselprijzen tot gevolg. Voor de aanleg van nieuwe plantages worden mensen van hun land gejaagd en worden (vaak illegaal) miljoenen hectares bos gekapt of veenlanden ontgind. Dat leidt tot zoveel extra broeikasgasuitstoot dat biobrandstoffen, ondanks lagere uitstoot bij verbranding, toch schadelijker zijn voor het klimaat dan de fossiele variant. Milieudefensie vindt daarom dat de bijmenging van voedsel in Europese tanks bevroren moet worden op de huidige 4,6 procent en uiteindelijk moet worden teruggebracht naar nul.

 

AddThis Social Bookmark Button


Nieuwe NGO Good Fish Foundation gaat VISwijzer uitbreiden

Good Fish Foundation en Stichting De Noordzee trekken samen op - Vanaf vandaag zal de nieuwe NGO Good Fish Foundation zich met behulp van de VISwijzer gaan inzetten voor wereldwijde verduurzaming van de vissector.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com