Home Energie Overige ‘Regering, geef groene stroom vrij baan!’

‘Regering, geef groene stroom vrij baan!’

De regering moet meer doen om groene stroom te stimuleren. Dat schrijft het Regieorgaan EnergieTransitie in een brief aan de Tweede Kamer. Uit een peiling van het adviesorgaan van de regering – die vandaag uitkomt – blijkt dat consumenten vinden dat de regering moet inzetten op groene stroom. ‘De overheid wil het, de consument wil het, maar de seinen voor groene stroom staan nog niet allemaal op groen’, aldus voorzitter van het Regieorgaan Theo Walthie.

> Adviesorgaan bepleit voorrang voor groene stroom
> Consumentenpanel: groen belangrijker dan goedkoop
> Start 2010 brief naar de Kamer

Liever duurzaam dan goedkoop
De overheid moet nu groene keuzes maken, zodat ondernemers kunnen investeren in groene stroom, vindt Walthie. Belangrijk is dat er wetgeving komt die groene stroom voorrang geeft op de markt. Zo zouden bijvoorbeeld producenten en leveranciers een verplicht groen deel moeten 'bijmengen', of eerst verplicht een groen deel moeten afnemen voordat ze grijze stroom op de markt brengen. Dat wil de Nederlander in de straat ook. Het Regieorgaan hield een peiling onder 1060 Nederlanders: 62% vindt dat de regering harder moet inzetten op meer duurzame stroom, dan op goedkopere grijze stroom. Walthie voorspelt dat grijze stroom slechts op de korte termijn goedkoper is. ‘Binnen vijf jaar zul je zien dat stroom van windmolens op het land goedkoper is dan stroom uit sommige fossiele bronnen.’

Kolencentrales
De geplande komst van extra kolencentrales wordt ook door de deelnemers aan de peiling kritisch bejegend. Kolencentrales zijn de meest vieze vorm van energieproductie en moeten aan strengere regels gebonden worden, zo zegt 84% van de Nederlanders. Het Regieorgaan EnergieTransitie waarschuwt voor nog een andere uitdaging: Als al die geplande centrales er zijn, dan produceren ze zoveel stroom dat er overcapaciteit ontstaat, waardoor de goedkope grijze stroom de groene energie uit de markt drukt.’

Prikkel
De peiling wijst uit dat ruim 50% van consumenten wil dat de prijs van groene stroom laag wordt gehouden door middel van subsidie, maar ze willen er niet voor betalen via hun energierekening. ‘Wij zouden willen dat die subsidie echter wél wordt betaald uit een opslag op de energierekening’, zegt Walthie, ‘Dan ben je niet meer afhankelijk van het politieke sentiment omdat het onderwerp dan buiten de regeringsbegroting valt. Zo lever je meer zekerheid voor investeerders in duurzame energie. Bovendien gaat er van een opslag een prikkel uit om zuiniger met energie om te gaan. En juist die zuinigheid is hard nodig!’

Versnelling
Walthie ziet de laatste tijd veel politieke initiatieven die de ontwikkeling van groene stroom versnellen. Bijvoorbeeld de wet voorrang voor duurzaam, de verplichte toepassing van CO2 afvang en opslag, en de nieuwe financiering voor subsidie op duurzame energie. ‘Als groene stroom ook nog voorgang krijgt op de markt, dan heeft dit kabinet een belangrijke slag gemaakt.’

Regieorgaan EnergieTransitie
Het Regieorgaan EnergieTransitie is op 25 februari 2008 ingesteld door de ministers van VROM en EZ. Het Regieorgaan EnergieTransitie is hét onafhankelijke en belangrijkste orgaan dat de ministers VROM en EZ helpt bij hun beleid om te komen tot een duurzame energiehuishouding en energiebesparing.
Het Regieorgaan wordt gesteund door zes ministeries (EZ, VROM, V&W, LNV, Fin. en OS). Het Regieorgaan telt, naast de voorzitter Theo Walthie, de voorzitters van de zeven transitieplatforms en drie onafhankelijke leden.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Mariene meren en biodiversiteit

Nieuw ontdekte mariene meren bieden unieke kijk op ontstaan van biodiversiteit. Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over mariene meren. Totdat Lisa Becking (Naturalis Biodiversity Center & IMARES) er twintig ontdekte en bestudeerde in Indonesië.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com