Home Energie Overige Forse groei duurzame elektriciteit

Forse groei duurzame elektriciteit

Veel duurzame elektriciteit uit windenergie. Opnieuw forse groei duurzame elektriciteit.
De cijfers over duurzame elektriciteit over 2009 zijn verschenen. Vorig jaar is de productie van duurzame elektriciteit gestegen tot bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. De doelstelling van de overheid is 9 procent duurzame elektriciteit voor 2010. De productie van duurzame elektriciteit was in 2007 nog 6,0 procent van het elektriciteitsverbruik. In 2008 was dit 7,5 procent en in 2009 ongeveer 9 procent. De stijging komt vooral door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa en windenergie.

Daling totale elektriciteitsverbruik
Ongeveer 1 procentpunt van de toename van het aandeel duurzame elektriciteitsproductie is toe te schrijven aan de groei van duurzame elektriciteitsproductie. Daarnaast daalde vorig jaar het elektriciteitsverbruik in Nederland met ruim 5 procent. Dit leidde tot een toename van het aandeel duurzame elektriciteit van ongeveer 0,5 procentpunt. Internationaal is afgesproken om het aandeel duurzame elektriciteit uit te drukken als de duurzame binnenlandse productie gedeeld door het totale verbruik.

Vooral meer elektriciteit uit biomassa
De grote elektriciteitscentrales gebruikten in 2009 bijna 20 procent meer biomassa dan in 2008. Ook buiten de grote centrales werd meer elektriciteit uit biomassa gemaakt. Het gaat dan vooral om het verbranden of vergisten van afvalhout, huishoudelijk afval en mest.

Veel duurzame elektriciteit uit windenergie
In 2009 waaide het minder hard dan in 2008. Desondanks produceerden de ruim tweeduizend windturbines ongeveer 8 procent meer. Dit komt doordat er veel nieuwe, grote molens in gebruik zijn genomen in de loop van 2008 en begin 2009. Windenergie was goed voor 45 procent van de duurzame elektriciteitsproductie.

Nog steeds veel duurzame elektriciteit uit buitenland
De binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit is in 2009 verder gestegen tot 26 miljard kWh. Dat is 23 procent van het elektriciteitsverbruik. De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Dat verklaart de aanzienlijke import van duurzame elektriciteit in de vorm van Garanties van Oorsprong. In 2009 was dit 17 miljard kWh. De import van duurzame elektriciteit telt overigens niet mee voor de Nederlandse beleidsdoelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010.
Bron: CBS

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen

"For Your Taste Only", de eerste 100% BIOLOGISCHE KAASZAAK van Nederland vindt u in Amsterdam in de Maasstraat 118
For Your Taste Only heeft ruim 150 soorten biologische kaas in haar assortiment.

Bij ons kunt u ook terecht voor uw relatie- en kerstgeschenken. We hebben zo'n twintig verschillende geschenkpaketten samengesteld, waaronder een aantal wijn-kaaspakketten en bier-kaaspakketten.

For Your Taste Only is in de wijnwinkel van By the Grape Winery gevestigd als shop-in-shop. Niels Wallin, de initiatiefnemer van FYTO, merkt dat de klanten enthousiast zijn over de unieke combinatie.

www.foryourtasteonly.nl


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com