Home Energie Overige Minder OZB voor geïsoleerde huizen

Minder OZB voor geïsoleerde huizen

Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, krijgen eigenaren van energiezuinige woningen binnenkort een korting op hun Onroerende Zaak Belasting (OZB). Woensdag zal de partij tijdens de raadsvergadering met een voorstel komen om de hoogte van de OZB afhankelijk te maken van het energielabel van de woning.

Sinds 1 januari 2008 worden huiseigenaren die hun huis willen verkopen of verhuren verplicht in het bezit te zijn van een energielabel. Het label categoriseert woningen in label A (goed geïsoleerd en zuinig) tot en met G (niet geïsoleerd met een hoog energieverbruik). Door de ernergiezuinigheid van een woning in kaart te brengen, worden indirect energiebesparende maatregelen gestimuleerd. Het label is tot nu toe echter alleen verplicht voor nieuwe verhuur en verkoop.

De verplichting om een energielabel te bezitten, zou volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) voor alle huiseigenaren in Amsterdam moeten gelden. “Eigenaren die niet van plan zijn binnenkort hun huis te verhuren of verkopen, worden nu niet gestimuleerd om hun huis energiezuiniger te maken. Wij willen ook deze eigenaren gaan confronteren met de energiestatus van hun woning. We willen eigenaren daarbij aansporen om hun woning goed te isoleren. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, zou een eigenaar van een woning met label G meer OZB moeten betalen dan een eigenaar van een huis met A-label”, aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter PvdD Amsterdam).

De motie van de partij vermeldt dat het nadrukkelijk niet het doel is om in totaal meer belasting te innen. Ze wil slechts eigenaren van energiezuinige woningen een voordeel geven ten opzichte van eigenaren van slecht geïsoleerde woningen. Momenteel worden nog geen sancties opgelegd wanneer een huiseigenaar bij verkoop of verhuur geen energielabel kan overleggen. De sancties worden nog voorbereid door het Rijk en moeten uiterlijk 1 januari 2013 zijn ingevoerd.

Ondertussen moet Amsterdam zelf iets gaan doen om energiebesparende maatregelen in huizen te stimuleren, vindt de partij. Amsterdam wil in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad hebben teruggebracht tot 40% van de CO2-uitstoot van 1990. Tot nu toe stijgt de uitstoot van CO2 echter nog ieder jaar. “Juist in Amsterdam, waar zoveel oude, slecht geïsoleerde woningen staan, zijn energiezuinige maatregelen daarom noodzakelijk. Door de OZB energielabelafhankelijk te maken, kunnen we als stad een belangrijke stap in de goede richting zetten,” aldus Johnas van Lammeren. De Amsterdamse gemeenteraad beslist woensdag over het plan.
Bron: pvdd

www.huizen-energielabel.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com