Home Energie Zon Kansen voor zonne-energie in Amersfoort

Kansen voor zonne-energie in Amersfoort

De PvdA ziet kansen om zonne-energie vaker in Amersfoort toe te passen. De partij wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende bouwgronden. Dat is niet alleen goed voor het genereren van schone energie, maar het levert tegelijkertijd ook inkomsten op voor de gemeente.

Raadslid Marlien de Kruijf van de PvdA vindt dat alle vormen van duurzame energieopwekking door de gemeente Amersfoort zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd. Daarom wil zij van het college weten of het college bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen op braakliggende bouwgrond te plaatsen. “Zonne-energie is een belangrijke leverancier van schone energie en draagt bij aan het streven van Amersfoort een duurzame gemeente te maken”, aldus het raadslid.

Daarnaast is de PvdA groot voorstander van het plan van koepelorganisatie Aedes om sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. De Kruijf vraagt daarom ook of de woningcorporaties in Amersfoort meedoen aan dit plan en welke mogelijkheden er zijn om schone energie voor sociale huurders aantrekkelijk te maken.

Al deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan het Amersfoortse doel in 2030 CO2-neutraal te zijn. Investeren in duurzame energiebronnen is daarbij cruciaal.
Bron: amersfoort.pvda.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Klimaatverandering en aanpassing natuurbeleid

Bij uitvoering van het huidige natuurbeleid blijft de natuur kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Behoud van alle dier- en plantensoorten per gebied is niet realistisch in het licht van de klimaatverandering.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com