Home Mens en Dier Dieren WNF 'viert' Chinees Jaar van de Tijger

WNF 'viert' Chinees Jaar van de Tijger

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in Indonesië bijzondere opnames gemaakt van drie Sumatraanse tijgers. Op het Indonesische eiland Sumatra werden een moeder en haar twee welpen gesnapt door een verborgen camera. De Sumatraanse tijger is de zeldzaamste tijgersoort ter wereld.

Naar schatting komen nog 400 van deze dieren in het wild voor.
Wereldwijd leven naar schatting nog ongeveer 3200 tijgers in 13 landen: Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Rusland, Thailand en Vietnam. De tijger komt voor in verschillende ondersoorten; de Bengaalse tijger, de Indo-Chinese tijger, de Siberische tijger (of armoertijger), de Sumatraanse tijger. De Maleise tijger, waarvan vermoedelijk nog maar 500 explaren in het wild voorkomen, wordt pas sinds 2004 als aparte ondersoort onderscheiden. Daarvoor werd het dier tot de Indo-Chinese tijgers gerekend. Van de Zuid-Chinese tijger wordt gevreesd dat hij in het wild is uitgestorven.
Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. De soortenrijkdom in de tropen is de afgelopen 35 jaar met 50 procent gedaald. De tijger staat symbool voor veel van de dier-en plantsoorten die onder druk staan. Werd er de afgelopen jaren vanuit gegaan dat nog circa 4000 tijgers in het wild voorkomen, sinds kort zeggen wetenschappers dat dit nog maar 3200 exemplaren zijn.

Jaar van de Tijger
Vandaar dat het WNF in het Chinese astrologische Jaar van de Tijger, dat op 14 februari begint, wereldwijd aandacht vraagt voor de problemen waar de tijger mee kampt. Het belangrijkste gevaar is de grootschalige illegale jacht waar de tijger in toenemende mate slachtoffer van wordt. Hoe schaarser de tijger, des te meer de stropers verdienen aan de verkoop van hun illegale buit. Tijgers zijn vooral populair vanwege hun vacht en om hun lichaamsdelen te verwerken in traditionele medicijnen. Daarnaast is het leefgebied van de tijger de afgelopen decennia dramatisch afgenomen. Steeds vaker komen tijgers en mensen hierdoor met elkaar in concflict. Onder invloed van houtkap, de aanleg van oliepalmplantages en klimaatverandering heeft de tijger nog maar 7 procent van het oorspronkelijke verspreidingsgebied tot zijn beschikking. Experts vrezen dat alle tijgers zijn uitgestorven in het volgende Jaar van de Tijger, 2022, als er nu niets gebeurt.

De Sumatraanse tijger is zo zeldzaam dat wetenschappers nauwelijks nog in staat zijn om het gedrag van dit schuwe dier te bestuderen. Het materiaal van de videocamera's van het WNF vormen hier een waardevolle aanvulling op. Want ondanks de sombere tendens heeft de tijger nog steeds goede kansen. Indien het dier voldoende leefgebied en rust krijgt, plant het zich namelijk makkelijk voort. WNF wil het Jaar van de Tijger daarom vooral gebruiken om meer leefgebied en strengere maatregelen tegen stroperij van tijgers te realiseren. Belangrijk in dat verband is ook de grote politieke ‘tijgertop’ die in september van dit jaar wordt gehouden in het Russische Vladivostok en die wordt voorgezeten door oud-president Vladimir Putin.

Wereldwijd leven naar schatting nog ongeveer 3200 tijgers in 13 landen: Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Nepal, Rusland, Thailand en Vietnam. De tijger komt voor in verschillende ondersoorten; de Bengaalse tijger, de Indo-Chinese tijger, de Siberische tijger (of armoertijger), de Sumatraanse tijger. De Maleise tijger, waarvan vermoedelijk nog maar 500 explaren in het wild voorkomen, wordt pas sinds 2004 als aparte ondersoort onderscheiden. Daarvoor werd het dier tot de Indo-Chinese tijgers gerekend. Van de Zuid-Chinese tijger wordt gevreesd dat hij in het wild is uitgestorven.
wnf.nl

Kijk op; www.jaarvandetijger.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com