Home Mens en Dier Dieren Verburg laat ijsbeer in kou staan

Verburg laat ijsbeer in kou staan

Nederland heeft tijdens de CITES-conferentie tegen een voorstel gestemd om de commerciële handel in de ijsbeer te verbieden. Minister Verburg brengt hiermee niet alleen de ijsbeer verder in gevaar, maar lapt tevens de wil van de Tweede Kamer aan haar laars. De Partij voor de Dieren had met steun van de meerderheid van de Tweede Kamer minister Verburg de opdracht meegegeven zich in EU-verband sterk te maken voor een verbod op de commerciële handel in ijsberen. De Partij voor de Dieren diende de motie in om het voortbestaan van de ijsbeer, dat sterk bedreigd wordt door het smelten van de ijskappen, niet nog verder onder druk te zetten. De minister gaf toen aan weinig mogelijkheden hiertoe te zien, omdat reeds duidelijk was dat de EU als blok tegen dit voorstel zou stemmen.
Het voorstel om de commerciële handel in ijsberen te verbieden werd deze week behandeld tijdens de CITES-conferentie, waar 175 landen afspraken zullen maken over het inperken van de handel in bedreigde diersoorten. Vandaag is duidelijk geworden dat het voorstel voor de hoogste staat van bescherming voor de ijsbeer (het plaatsen op Appendix I) het niet gehaald heeft.
Er is echter een nieuw voorstel gedaan, waarmee hetzelfde resultaat bewerkstelligd kon worden. Door de ijsbeer een lager niveau van bescherming te geven (Appendix II) maar hier een nulquotum voor de handel aan toe te voegen, wordt de commerciële handel (en dus jacht) op de ijsbeer alsnog verboden. Minister Verburg heeft echter tegen dit nieuwe voorstel gestemd. De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk. Thieme: ‘Minister Verburg is aan de Kamer verplicht zich uit te spreken tegen de commerciële jacht op ijsberen. Ze schoffeert de Kamer en laat zien geen greintje mededogen te hebben met een diersoort wiens voortbestaan bedreigd wordt.’

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com