Home Mens en Dier Dieren Honderdduizenden koeien met pijn op stal

Honderdduizenden koeien met pijn op stal

Honderdduizenden Nederlandse koeien lijden pijn door uierontsteking of klauwontsteking. 350.000 koeien (26%)[i] mogen al nooit meer de wei in. De schaalvergroting in de melkveesector is in volle gang en er zijn ondertussen al meer megastallen voor melkkoeien dan voor varkens. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Vijf voor twaalf voor de melkveehouderij’ van Wakker Dier. Hoewel de melkveesector zeker nog niet zo dieronvriendelijk geïndustrialiseerd is als de varkens- en kippenindustrie, gaat het wel in rap tempo die kant op. Het rapport moet gezien worden als een wake-up call: niet alleen voor de melkveesector maar vooral voor consumenten en supermarkten. Zij bepalen met hun inkoop en consumptie hoe de melkveesector zich ontwikkelt. lage melkprijzen, laag dierenwelzijn.

Het typische beeld van de tevreden herkauwende koe in de wei staat in schril contrast met de werkelijkheid. Zeven van de tien koeien lopen rond met klauwontsteking. Voor de koe is dit zeer pijnlijk: zij staat met haar volle gewicht van honderden kilo’s op ontstoken poten. Belangrijkste oorzaken van klauwontsteking zijn de hoge melkproductie, afnemende beweiding en de harde betonnen vloeren in de stal, met poep besmeurt. Elk jaar krijgen 4 van de 10 melkkoeien uierontsteking. Ook deze aandoening is zeer pijnlijk. Voorzitter Hellebrekers van de dierenartsenorganisatie KNMVD zei hierover: "Als een vrouw borstontsteking heeft, kun je al een dreun krijgen als je er naar wijst. We mogen er intussen zeker van uitgaan dat mastitis bij een koe vergelijkbaar pijnlijk is. "[ii]. Met name door de eenzijdige fok op hoge melkproducties is de koe hiervoor zeer gevoelig geworden. De dierenartsenorganisatie KNMVD bepleit om deze reden pijnbestrijding. Maar deze wordt vrijwel niet toegepast.
Onder druk van een lage internationale melkprijs, industrialiseert de melkveesector in hoog tempo. De productie van de koe wordt gemaximaliseerd van 3.300 liter per jaar in de jaren vijftig tot  momenteel 8.000 liter met uitschieters naar 12.000 liter. Dit houdt een koe gemiddeld 3 productiejaren vol. Dan wordt zij naar de slachterij afgevoerd, voornamelijk vanwege uierontsteking, vruchtbaarheidsproblemen of pootgebreken. De absurd hoge producties leiden tot tal van ziektes met massale pijn tot gevolg. Daarnaast maximaliseert de sector de productie door een sterke schaalvergroting. Aan de ene kant stoppen dagelijks 3 tot 4 melkveehouders. Aan de andere kant  worden door de overblijvers in rap tempo megastallen gebouwd. Nu al zijn er meer megastallen voor melkvee dan voor varkens, 107 versus 73. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot meer dan 1.000 megamelkstallen in 2030. Deze sterke schaalvergroting wordt mede bereikt door vergaande automatisering. Nergens ter wereld is de opmars van de melkrobot zo sterk. Maar de melkrobot jaagt de koe weer uit de wei: op de helft van de robotbedrijven komen de koeien nooit meer buiten. Er staan al 3 keer meer koeien jaarrond opgesloten in de stal dan in 1997.

Het is hoog tijd voor sector, burger, politiek en supermarkten om kleur te bekennen: gaan we voor goedkope productie met ontsierende megastallen in een wereldmarkt met vergaande industrialisering en slecht dierenwelzijn tot gevolg, of willen we het traditionele beeld van de koe in de Nederlandse wei behouden op grondgebonden boerderijen die het buitengebied kleuren? Doen we niets dan kiezen we als maatschappij automatisch voor het eerste.

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Nederlanders vinden nieuwe soorten op Borneo

Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com