Home Mens en Dier Dieren Zeearend terug in Nederland

Zeearend terug in Nederland

De zeearend is sinds 2006 terug in Nederland. Vroeger was deze grote roofvogel in heel Europa een bekende gast. Mede onder invloed van de mens is hij een zeldzaamheid geworden. Daarom is het des te verheugender dat de zeearend sinds enkele jaren weer in Nederland broedt.

De ‘vliegende deur’, zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zich op eigen kracht weer gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste broedpaartje koos daarvoor de Oostvaardersplassen – een teken dat het goed gaat met de natuurontwikkeling in dit gebied.

Staatsbosbeheer observeert en beschermt sindsdien de broedplaats van de zeearenden in de Oostvaardersplassen. In 2007 had Staatsbosbeheer een webcam geplaatst bij het nest, zodat iedereen de verrichtingen van het vogelpaar en hun jong op internet kon volgen. Het jaar erop verkoos het paar echter een andere broedlocatie, buiten het zicht van de camera. Er kropen toen twee jongen uit het ei. In 2009 was het opnieuw raak, met één jong.

Ook op andere plaatsen in Nederland zijn zeearenden waargenomen, vooral als overwinteraars. In het Lauwersmeergebied lijkt zich in 2009 echter een nestelend paartje te hebben gevestigd.

Bron: http://vroegevogels.vara.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


Semporna hoogste marine biodiversiteit ter wereld

Record aantal soorten gevonden waaronder enkele nieuwe garnalen en krabben. De eerste resultaten van de Semporna Marine Ecological Expedition (SMEE) eind 2010 duiden erop dat Semporna wellicht de hoogste mariene biodiversiteit ter wereld herbergt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com