Home Mens en Dier Dieren Even lucht voor 100.000 ganzen

Even lucht voor 100.000 ganzen

De minstens 100.000 ganzen die per 1 oktober vergast zouden worden met biociden kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De beslissing is tot 1 januari volgend jaar uitgesteld. Hiertoe nam de Tweede Kamer met brede steun een motie aan.

Eerder leek het erop dat D66, GroenLinks en de PvdA gedoogsteun zouden geven aan het plan van staatssecretaris Bleker om het vergassen van wilde dieren toe te staan. Hiermee moest het mogelijk worden om de ganzen te bestrijden. PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, startte echter een succesvolle protestactie, die zeer waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de nieuwe uitkomst. Onder het motto “Laat de ganzen niet stikken” hebben de afgelopen dagen meer dan 11.000 mensen een protestmail verstuurd naar de leden van de vaste kamercommissie voor Landbouw. 

“De publieke verontwaardiging is onze verwachtingen ver te boven gegaan”, aldus PINK! voorzitter Pablo Moleman. “Echt een fantastisch resultaat.” Het vergassen van ganzen mist volgens PINK! een goede onderbouwing. “Wij begrijpen dat de dieren overlast veroorzaken, maar die overlast los je niet op door zomaar dieren te gaan doden. Het is niet zo simpel als dat. Uit onderzoek van SOVON is gebleken dat een gat in de ganzenpopulatie zich razendsnel weer opvult, zolang er een overvloedig voedselaanbod is. En dat is er in Nederland, door de overbemesting.” PINK! ziet daarom meer in toepassing van alternatieven of het aanpakken van diezelfde overbemesting, die de kern van het probleem vormt. Over de alternatieven zal de Kamer later dit jaar met de regering in debat gaan.
Bron: pinkpolitiek.nl


©Fotografie Dick Jacobs

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com