Home Mens en Dier Dieren 2012 is het Jaar van de Bij

2012 is het Jaar van de Bij

Op 1 januari 2012  gaat in de uitzending van Vara Vroege Vogels  het Jaar van de Bij officieel van start. Vijf organisaties: KNNV, Bijenstichting, EIS Nederland, NBV en IVN hebben de handen ineengeslagen. Een heel jaar is er aandacht voor wilde- en honingbijen. Publiek en overheden krijgen via de nieuwe website www.jaarvandebij.nl volop informatie, handreikingen en goede voorbeelden om bijvriendelijk te handelen.

Bijen zijn zeer nuttige insecten. Zij zijn de belangrijkste schakel in het proces van bestuiven. Bijen leveren daarmee een essentiële bijdrage aan onze wereldwijde voedselproductie en biodiversiteit. Een gezonde bijenstand is daarom van cruciaal voor het voortbestaan van de mens.

Wereldwijd en ook in Nederland zijn er zorgen over de bijenstand. De aantallen en vitaliteit van bijenvolken, zowel de honingbij als de wilde bij, is de afgelopen jaren met 30% achteruit gegaan. Door een  combinatie van achteruitgang van biotopen, eenzijdig voedselaanbod, minder nestgelegenheid en gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen ziekteverwekkers onherstelbare schade aanrichten aan de bijenstand.

Motto van het Jaar van de Bij is: “Help de bij te( over)leven”

Het Jaar van de Bij heeft als doel de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Dat kan door tuinen, groenstroken en landschap beter in te richten en het bestrijdingsmiddelen gebruik sterk te verminderen.

 

Dierse materialen worden in het jaar van de Bij ontwikkeld:

•         Bijenkrant,  met  een activiteitenkalender voor  het hele jaar en veel tips voor eigen tuin en bedrijf.

•         Op de Floriade in Venlo heeft de Nederlandse Bijenhoudersvereniging een bijenpaviljoen.

•         Bijen herkennen en tellen kan op 12 en 13 mei of bezoek de open imkerijdagen op 14 en 15 juli 2012.

•         Voor scholen is er vanaf april een schoolkrant over het leven van bijen en de betekenis van de bij voor ons voedsel.

•         Met de Bijenzoekkaart kan  je gemakkelijk een aantal bijensoorten  herkennen en een eigen bijenhotel maken.

•         Een nieuw  boekje “Bijen in Beeld” geeft meer achtergrondinformatie.

•         Aan bedrijven en gemeenten wordt in 2012 gevraagd een Bijenconvenant te ondertekenen. Daarmee spreken zij af  bij-vriendelijk te handelen en geen gif te gebruiken bij het groenbeheer.

Kijk voor meer informatie op www.jaarvandebij.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com