Home Mens en Dier Dieren Paling uit het rivierengebied sterk vervuild

Paling uit het rivierengebied sterk vervuild

Van de paling uit het rivierengebied bevat minimaal 96,5% een te hoog dioxinegehalte. Dit blijkt uit onderzoek naar het percentage schone aal in de vangst in de met dioxine verontreinigde gebieden dat staatssecretaris Bleker (EL&I) door IMARES/RIKILT heeft laten uitvoeren.

De conclusie van het onderzoek is dat slechts een zeer beperkt percentage – variërend tussen de 1,3% en 3,5% – paling uit het rivierengebied schoon is. Schoon wil in dit geval zeggen dat de aal een dioxinegehalte bevat dat lager is dan de Europese voedselveiligheidsnorm.

Het overgrote deel van de onderzochte paling, waaronder ook vis groter dan 40 cm, zit hier echter ver boven. Daarmee bevestigt dit rapport helaas ondubbelzinnig eerder onderzoek uit 2007, waaruit ook al bleek dat paling uit het rivierengebied zoveel dioxine bevat dat de wettelijke norm fors wordt overschreden.

Op basis hiervan adviseerde Sportvisserij Nederland toen al om geen zelfgevangen paling uit de rivieren te eten, maar de vis terug te zetten.

Aangezien dioxinen in voedsel zeer gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, doet Sportvisserij Nederland nogmaals de dringende oproep om geen paling meer te eten; en zeker niet die uit het rivierengebied. In plaats daarvan is het uit gezondheidsoogpunt veel verstandiger om gevangen paling terug te zetten.

Bovendien is dit ook nog eens verplicht gezien de slechte toestand van de aalpopulatie. Gezien de hoge concentraties dioxinen die in de paling zijn aangetroffen, gaat Sportvisserij Nederland de minister ook vragen hoe het gesteld is met de snoekbaars uit het rivierengebied. Deze vissoort is een geliefde consumptievis, maar zou mogelijk ook een gezondheidsrisico kunnen vormen.
Bron: Hét Visblad - sportvisserijnederland.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Kiezen of Verliezen: Biodiversiteit te koop?

Wereldwijd wordt nu naar schatting zo'n 8 tot 10 miljard dollar per jaar besteed aan biodiversiteitbehoud. Dat is bij lange na niet genoeg. Ook behoud van biodiversiteit heeft een financieringstekort van vele miljarden! Er is dus meer geld nodig! Maar hoe komen we daar aan? Is dat een overheidstaak, of spelen bedrijven daarbij een rol?

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com