Home Mens en Dier Gezondheid Campagnes gezonder leven werken niet

Campagnes gezonder leven werken niet

Investeren in gezondheid noodzakelijker dan ooit. Preventie en zorg leveren de samenleving veel op. Nederland moet blijven investeren in de gezondheid van burgers. Gezondheid is immers een groot goed. Bovendien is iedereen hard nodig in een vergrijzende economie. Het beleid moet zich meer richten op het terugdringen van lichamelijke en psychische beperkingen en vergt daadkracht en regie. Dit concludeert het RIVM in het rapport ‘Van gezond naar beter’: de vijfde Volksgezondheid Toekomst Verkenning die het instituut vandaag aanbiedt aan Minister Klink van VWS.

Nederlanders leven steeds langer, en brengen die extra jaren ook in goede gezondheid door. Sinds het begin van deze eeuw nam de levensverwachting met twee jaar toe. Tot 2050 zal deze met nog eens zes jaar stijgen. Het is belangrijk dat dit gezonde jaren zijn, zonder beperkingen. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg hoe dan ook toe. In de toekomst zijn er alleen al in de zorgsector minimaal 450.000 extra zorgverleners nodig. Op elke twee werknemers in de zorg moet er één werknemer bij komen. En dat terwijl de beroepsbevolking met zeker een half miljoen mensen krimpt. Nederland heeft iedereen heel hard nodig.

Inzetten op langer leven zonder beperkingen
Er zijn in Nederland minimaal 4,5 miljoen mensen met een chronische ziekte. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen meerdere ziekten tegelijkertijd. Een groot deel van deze mensen voelt zich niet beperkt en is in staat goed mee te komen in de samenleving. Dat is belangrijk. In een vergrijzende economie zijn ook mensen met een ziekte of aandoening onmisbaar. Daarom is het van belang te investeren in betere zorg en hulpmiddelen en voldoende aandacht te besteden aan zelfredzaamheid, zodat mensen zo min mogelijk last hebben van hun beperking.

Gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten hardnekkig
Er zijn grote gezondheidsverschillen binnen Nederland. Laag opgeleide Nederlanders leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan hoogopgeleide Nederlanders. Daarnaast zijn er veel Nederlanders met ongezonde leefgewoonten. Ondanks voorlichtingscampagnes neemt het aantal probleemdrinkers en drugsmisbruikers niet af. Datzelfde geldt voor het aantal mensen met overgewicht. Nog steeds is 40 tot 50% van de Nederlanders te zwaar en meer dan 10% heeft ernstig overgewicht. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding en lichamelijke beweging. Het percentage rokers is licht gedaald, maar is met 27% nog steeds hoger dan in de ons omringende landen. De doelstelling van 20% rokers in 2010 wordt zeker niet gehaald.

Preventie moet anders
Het preventiebeleid was in de afgelopen jaren sterk gericht op de leefstijl van mensen. Dit beleid heeft geen wezenlijke veranderingen kunnen bewerkstelligen. Het moet daarom anders. Belangrijk is om het blikveld van preventie te verbreden en verder te kijken dan gezond gedrag. Preventie vraagt om veel meer aandacht voor de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven en werken, en daarmee om een samenhangend beleid op meerdere gebieden. Dat kan variëren van wettelijke, collectieve maatregelen zoals verboden en accijnsverhogingen tot individuele leefstijlinterventies. Samenhangend beleid vraagt ook om een gezamenlijke aanpak. Het RIVM pleit daarom voor een maatschappelijk actieprogramma, waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd zijn. Deze partijen hebben een gedeelde visie, die uitgewerkt wordt in heldere doelen en verantwoordelijkheden op nationaal en lokaal niveau. Dit vergt investeringen, maar het maatschappelijk rendement daarvan is groot.
Bron: rivm.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Het verlies van plant- en diersoorten

Nederlander bezorgd over het verlies van plant- en diersoorten. De meeste Nederlanders vinden dat geen enkele plant- of diersoort mag uitsterven. Maar als er dan toch een soort moet verdwijnen, laat het dan de mug zijn.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com