Home Mens en Dier Gezondheid Week tegen Eenzaamheid

Week tegen Eenzaamheid

Eenzame mensen doen vaker contacten op via internet. Uit het vandaag publiek gemaakte onderzoek van TNS NIPO, uitgevoerd in opdracht van Coalitie Erbij, komt naar voren dat eenzame mensen vaker contact op doen met andere mensen via internet dan niet eenzamen.

Ook stelt de meerderheid dat men door digitale communicatie vaker afspreekt met familie, vrienden of kennissen. Eenzamen hebben daarentegen minder persoonlijk of telefonisch contact. De meerderheid van de Nederlanders (eenzamen en niet-eenzamen) is van mening dat men door internet meer contacten heeft met familie, vrienden en kennissen.

Dit onderzoek, gehouden onder een representatieve steekproef van 1073 mensen werd uitgevoerd in het kader van de eerste Week tegen Eenzaamheid. Deze is vandaag (24 september) van start gegaan met het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid met de titel “Connecting People? Communicatietechnologie: vloek of zegen?”. ICT zal niet de plaats innemen van fysieke zorg. Maar samen met een persoonlijke benadering is het een bijzonder effectief middel bij de bestrijding van eenzaamheid, bijvoorbeeld door online afspraken met elkaar te maken om iemand te begeleiden.

In de ochtend kwamen beroepskrachten van zorg- en welzijnsinstellingen samen met ambtenaren en medewerkers van woningcorporaties en zorgverzekeraars om samen innovatieve ideeën te bedenken om eenzaamheid te bestrijden.

De Week tegen Eenzaamheid loopt van 24 september tot en met 1 oktober. Met de Week tegen Eenzaamheid wil Coalitie Erbij het taboe rond eenzaamheid doorbreken en laten zien dat kleine initiatieven een groot verschil kunnen maken. Door het hele land zijn er activiteiten voor burgers, vrijwilligers en professionals om iets aan eenzaamheid te doen. Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de website. Via de site kunnen mensen een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is.

Coalitie Erbij* bestaat uit veertien maatschappelijke organisaties en maatschappelijk betrokken ondernemingen die zich verenigd hebben om eenzaamheid in Nederland slagvaardig tegen te gaan. Dit omvangrijke, maatschappelijke probleem vereist samenwerking. “Het is uniek dat zo veel organisaties de handen in één slaan om samen eenzaamheid te verminderen en te voorkomen”, aldus Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij. 
Bron: eenzaam.nl

Zie ook: www.weektegeneenzaamheid.nl

 

 

AddThis Social Bookmark Button


Nederlanders vinden nieuwe soorten op Borneo

Ruim 123 nieuwe plant- en diersoorten zijn de afgelopen drie jaar ontdekt in de oerwouden van Borneo. Ook Nederlanders deden er enkele bijzondere ontdekkingen, zo blijkt uit het rapport Borneo's New World - Newly Discovered Species in the Heart of Borneo dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag publiceert.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com