Home Mens en Dier Gezondheid Buiten spelen zónder gif!

Buiten spelen zónder gif!

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het gifgebruik bij het onkruidbeheer van gemeenten voor de gezondheid van kinderen. De partij voert daarom actie om het gebruik van gif op schoolterreinen, kinderspeelplaatsen, parken en ander openbaar groen binnen de bebouwde kom aan banden te leggen. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand: “Buiten spelen, in speeltuinen, parken of gewoon op straat hoort gezond te zijn. Nu heeft dat een gevaarlijk tintje door het risico dat kinderen resten van bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen.” Ouwehand heeft een voorstel ingediend om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte wettelijk te verbieden. De Tweede Kamer zal daar eind deze week over stemmen. Om haar pleidooi kracht bij te zetten voert de Partij voor de Dieren actie voor het recht voor kinderen op een gifvrije omgeving om veilig in te spelen.

Nederland kent het hoogste gifgebruik ter wereld. Niet alleen in de landbouwsector wordt volop met gif gespoten, ook binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld op sportterreinen, trottoirs en rond schoolpleinen en kinderspeelplaatsen, wordt veelvuldig gif gebruikt om de groei van onkruid tegen te gaan. Dat het spuiten van gif gevaarlijk is, is al heel lang bekend. Onkruidbestrijders dragen niet voor niets mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tijdens het werken met bestrijdingsmiddelen. Wetenschappers waarschuwen dat kinderen extra kwetsbaar zijn bij blootstelling aan deze chemische stoffen, maar juist voor kinderen, die rond bespoten plaatsen buiten spelen, is niets geregeld.

Esther Ouwehand: “Kinderen kunnen bij het buiten spelen met hun blote handen in contact komen met bespoten oppervlakten. Denk maar aan knikkeren, ballen en klauteren op speeltoestellen. Ook kunnen ze miniscule gifdeeltjes inademen die nog een poos in de lucht blijven hangen als er in de buurt gespoten is. Allemaal gevaarlijk voor hun gezondheid. Toch worden in veel gemeenten nog steeds chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Op straat, in parken en zelfs rond speeltuinen en schoolpleinen. Daar moet echt een einde aan komen.”

 

In andere landen is het besef dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen gevaarlijk is voor de gezondheid van mens, dier, natuur en milieu al langer doorgedrongen. Gifvrije gemeenten in België, Oostenrijk en Zwitserland laten zien dat onkruidbeheer heel goed zonder chemische middelen kan. In Nederland is echter nauwelijks iets geregeld op dit gebied.

De Partij voor de Dieren vindt dat buiten spelen gezond moet zijn en dat kinderen recht hebben op een gifvrije woon- en speelomgeving. Daarom voert de partij actie voor een wettelijk verbod op gifgebruik op plaatsen waar kinderen spelen. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand, Provinciale Statenlid Carla van Viegen en gemeenteraadslid Dick de Vos doen dat tijdens een bezoek aan groene Speeltuin Vogelenwijk in Leiden. Ouwehand: “Deze groene speeltuin laat zien dat je helemaal geen gif nodig hebt voor het onderhoud van een fijne speelplaats voor kinderen. Dit is dus een mooi voorbeeld van hoe het wel kan. Buiten spelen zónder gif; dat willen wij voor alle kinderen in Nederland”.

Maandag 14 februari 2011, 16.15 uur, Leiden
De actie begint om 16.15 uur bij Speeltuin Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25, 2333 XT Leiden.

 

AddThis Social Bookmark Button


Zweedse korhoenders naar Nederland

APS: Zweedse korhoenders moeten Nederlands icoon voor uitsterven behoeden. Het gaat slecht met de laatste populatie wilde korhoenders in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde korhoenders.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com